Oulun ammattikorkeakoulu

Tiitinen, Pekka

Ammattiopisto Lappia

pekka.tiitinen@lappia.fi

p. 040 594 7916

Tiitinen Pekka

TtM, Fysioterapeutti Pekka Tiitinen toimii päätoimisena tuntiopettajana lähihoitajakoulutuksessa, Hän on myös kuntoutumisen tukemisen tiimivastaava. Tiitisen asiantuntijaalueita ovat kuntoutus jakuntoutumisen tukeminen, pedagogiikka, toimintakyky sekä fysikaaliset hoidot. 

Julkaisut ePookissa:

  • Tiitinen, P. 2016. Kummitoiminnalla oppimista, kuntoutumista ja osallisuutta. Teoksessa H. Honkanen (toim.) 2016. Tehdään yhdessä ja opitaan toisilta – Osallisuus ja yhteistoiminta koulutuksen ja kuntoutuksen kehittämisessä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 34. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2016113030092.