Oulun ammattikorkeakoulu

Kukkola, Jani

Oulun yliopisto

Kasvatustieteiden tiedekunta

jani.kukkola@oulu.fi

KT Jani Kukkola toimii yliopistopedagogiikan yliopistonlehtorina Oulun Yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnassa. Hänen väitöskirjansa käsitteli eksistentiaalifenomenologiaa ja kasvatuksen filosofis-antropologisia perusteita.

Hän on työskennellyt tutkijatohtorina Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa ”Educational Theory and Traditions – Integration of Educational Theries on Bildung and Growth” ja kuuluu oululaiseen kokemuksen tutkimuksen instituuttiin tutkijajäsenenä. Hän on opiskellut myös filosofiaa Helsingin ja Oxfordin yliopistoissa sekä kirjallisuutta Jyväskylän yliopistossa.

Hänen erityisalaa ovat kokemuksen tutkimuksen perusteet, organisaation ja sosiaalisen toiminnan peruskysymykset, fenomenologia ja hermeneutiikka sekä subjekti- ja kasvatusfilosofia.

Julkaisut ePookissa: 

  • Hyyppä, H., Kiviniemi, L., Kukkola, J., Latomaa, T. & Sandelin, P. 2015. Kokemuksen tutkimuksen ulottuvuudet. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 9. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201503252008.