Oulun ammattikorkeakoulu

Rajakangas, Eija

Oulun ammattikorkeakoulu

eija.rajakangas(at)oamk.fi

p. 040 141 5342

FM, AmO, HHJ, JET Eija Rajakangas toimii toimii liiketalouden tutkinto-ohjelmassa lehtorina ja tutkintovastaavana. Hänen ammattialansa on henkilöstöjohtaminen, esimiestyö ja työyhteisötaidot. Hän on tullut Oamkin palvelukseen vuonna 2010 ja toiminut sitä ennen 15 vuotta ict-alalla asiantuntija- ja päällikkötason tehtävissä.

Julkaisut ePookissa:

  • Rajakangas, E. & Kiviniemi, L. 2020. Työhyvinvointiosaamista opintojen aikana – Työhyvinvointikortti®-koulutus Oulun ammattikorkeakoulussa. Teoksessa L. Kiviniemi & J. Uusitalo (toim.) Hyvinvoivaan työyhteisöön osaamisella ja toimivilla työtavoilla. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 120. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe20201210100181.
  • Rajakangas, E. 2019. Jäykät suuntautumisvaihdot korvattiin joustavilla paketeilla, joista opiskelija rakentaa oman tutkintonsa. Teoksessa H. Alaniska, H. Keurulainen & T-M. Tauriainen (toim.) Osaamisperustaisia käytäntöjä korkeakouluissa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 58. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019081424207.
  • Kamula, M., Mustakangas, T., Rajakangas, E. & Siltavirta, K. 2018. Tiimiopettajuuden vieminen teoriasta käytäntöön. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 6. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201801091168.
  • Rajakangas, E. 2013. Hanketyöllä on merkittävä rooli yritysten ja ammattikorkeakoulun yhteistyössä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 4. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201301081053.
  • Rajakangas, E. & Romppainen, H. 2015. Tutkiva oppiminen opintojakson pedagogisena ratkaisuna. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 16. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201505289487.

Henkilön julkaisut Juulissa