Oulun ammattikorkeakoulu

Koskela, Maria

Oulun kaupunki

maria.kallio1985@gmail.com

p. 040 716 4125 

Sairaanhoitaja, Terveydenhoitaja (AMK) Maria Koskela toimii sairaanhoitajana Oulun kaupunginsairaalassa sisätauti-geriatrisella osastolla. Hän on myös ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija Oulun ammattikorkeakoulussa.

Julkaisut ePookissa: 

  • Koivisto, K., Koskela, M. & Henner, A. 2015. Opettajien kokemuksia tiimiopettajuudesta master-koulutuksessa. Teoksessa L. Kiviniemi, K. Koivisto & K. Koivunen (toim.) Yhteistyössä koulutusta, työelämää ja aluetta kehittämässä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 29. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2015102815074.