Oulun ammattikorkeakoulu

Säkkinen, Eveliina

Medianomi (AMK) Eveliina Säkkinen on toiminut Oulun ammattikorkeakoulun InnoMajakka-hankkeen projektisuunnittelijana tehtävänään hankkeen viestintä ja työelämäyhteistyökontaktien koordinointi.

Hän on valmistunut Oulun ammattikorkeakoulun viestinnän koulutusohjelmasta, kuvallisen viestinnän suuntautumisvaihtoehdosta vuonna 2007. Opinnoissaan hän suuntautui tv- ja elokuvatuotantoon, ja on sen jälkeen toiminut mm. tuottajana ja ohjaajana, sekä projektisuunnittelijana useissa EU-hankkeissa.

Julkaisut ePookissa:

  • Poikkimäki, S. & Säkkinen, E. 2011. Videointi osallistavan kehittämisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen välineenä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 9. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201106221795.
  • Oja, S., Säkkinen, E., Muoniovaara, K., Kontio, L. & Åman-Toivio, M. 2012. Suuntaa näyttämässä. InnoMajakka 2008 - 2012. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 11. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-082-4.

Julkaisut Oamkin julkaisurekisterissä