Oulun ammattikorkeakoulu

Matilainen, Dahly

dahly.matilainen@abo.fi

Matilainen Dahly

THT Dahly Matilainen on toiminut lehtorina ja yliassistenttina Åbo Akademin Hoitotieteen yksikössä vuodesta 1991 sekä yliopistolehtorina vuodesta 2007. Hänen vastuualueena on ollut hoitotieteen didaktiikka sekä hoitotieteen ja hoitamisen aatehistoria. Hänen väitöstyönsä (1997) on elämäkerrallinen ja aatehistoriallinen, jonka kohteena on psykiatrinen hoitaminen. H

än on siirtynyt eläkkeelle 1.9.2010. Hän on ollut Hoitotieteen tutkimusseura HTTS r.y.:n johtokunnan jäsen 1995−2009; puheenjohtaja 2000−2001, varapuheenjohtaja 1998−1999 ja 2008−2009. Elokuussa 2010 hänelle myönnettiin HTTS r.y.:n kunniajäsenyys.

Julkaisut ePookissa:

  • Matilainen, D. 2011. A Unified ”Trinity”-model for the Didactics of Caring Science – The Cultivation of ”Head, Heart and Hand”. Teoksessa K. Koivisto, E. Latvala, L. Vanhanen-Nuutinen & P. Vuokila-Oikkonen (toim.) Tutkimuskohteina hoitaminen ja hoitamaan oppiminen. Professori Sirpa Janhosen juhlakirja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 1. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-070-1.