Oulun ammattikorkeakoulu

Latomaa, Timo

Oulun yliopisto

Kasvatustieteiden tiedekunta

tlatomaa@ktk.oulu.fi

FT, KL, PsM Timo Latomaa toimii psykologian yliopistonlehtorina Oulun yliopistossa. Hän on psykologi, kulttuuriantropologi ja tieteenfilosofi, humanisti ja kasvatustieteilijäkin. Hänen tutkimuksen ydinalueita ovat psykosemiotiikka, psykodynaaminen psykologia sekä psykologiatieteen ja psykologisen kokemuksen tutkimuksen perusteet ja menetelmät.

Hän on opiskellut psykologiaa Oulun, Turun ja Joensuun yliopistoissa, kulttuuriantropologiaa, kasvatustiedettä Oulun yliopistossa ja psykoanalyysia Frankfurt am Mainissa Goethe Universitätissä. Hän kuuluu Oululaiseen Kokemuksen tutkimuksen instituuttiin (KTI) vanhempana tutkijajäsenenä.

Julkaisut ePookissa:

  • Latomaa, T. 2017. Hoivakokemus hoitotieteen käsitteenä. Teoksessa K. Koivisto, A. Henner & L. Kiviniemi (toim.) Hoitotyön koulutus ja tutkimus- ja kehittämistoiminta – ajankohtaisia ja tulevaisuutta ennakoivia haasteita. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 43. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2017101850147.
  • Latomaa, T., Elo, S., Koivisto, K., Sandelin, P. & Kiviniemi, L. 2016. Tutkimus- ja kehittämistoiminta hoitotyössä. Teoksessa K. Koivisto & P. Sandelin (toim.) Sairaanhoitajakoulutusta 120 vuotta Oulussa – Aputytöstä asiantuntijaksi -juhlajulkaisu. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 33. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2016112930046.
  • Koivisto, K., Latomaa, T. & Sandelin, P. 2016. Aputytöstä asiantuntijaksi – 120 vuotta sairaanhoitajakoulutusta Oulussa. Teoksessa K. Koivisto, L. Kiviniemi & M. Tuisku (toim.) Sairaanhoitajakoulutusta 120 vuotta Oulussa – Konferenssi 22.–23.9.2016. Tiivistelmät :: Nurse Education for 120 Years in Oulu – Conference 22.–23.9.2016, Abstracts. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 24. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2016090723652.
  • Hyyppä, H., Kiviniemi, L., Kukkola, J., Latomaa, T. & Sandelin, P. 2015. Kokemuksen tutkimuksen ulottuvuudet. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 9. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201503252008.