Oulun ammattikorkeakoulu

Piispanen, Maarika

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

maarika.piispanen(at)chydenius.fi

p. 040 805 4426

Maarika Piispanen

 KT Maarika Piispanen on luokanopettajakouluttaja vastuualueina tutkimus- ja kehittämistyön ohella esi- ja alkuopetuksen 25 opintopisteen laajuiset sivuaineopinnot sekä esi- ja alkuopetuksen pedagogiset perusteet ja esi- ja alkuopetuksen uskonto. Hän vastaa myös maisteriopintoihin sisältyvästä 3 opintopisteen laajuisesta projektiharjoittelusta, missä aineenopettajista luokanopettajiksi pätevöityvät opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat monialaisen, ilmiölähtöisen oppimisprojektin 1.-6.-luokassa. Työn painipiste on tällä hetkellä varhennetun kielenopetuksen oppimisprosessin mallintamisessa ja opettajan ammatillisen osaamisen ulottuvuuksien määrittämisessä ja kuvaamisessa. Jälkimmäiseen liittyy OSU-profilointityökalu, joka toimii opettajan ammatillisen osaamisen ja kehittymisen kuvantajana.

Julkaisut ePookissa:

  • Meriläinen, M. & Piispanen, M. 2019. Autenttinen, yksilöllinen, verkostoiva ja ajasta ja paikasta riippumaton opintojakso – saavutettava mahdollisuus vai saavuttamaton mahdottomuus? Teoksessa H. Alaniska, H. Keurulainen & T-M. Tauriainen (toim.) Osaamisperustaisia käytäntöjä korkeakouluissa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 58. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019081424206.