Oulun ammattikorkeakoulu

Sipari, Salla

Metropolia-ammattikorkeakoulu

salla.sipari@metropolia.fi

FT Salla Sipari toimii yliopettajana Metropolia-ammattikorkeakoulussa.

Julkaisut ePookissa:

  • Sipari, S., Jeglinsky, I. & Vänskä, N. 2016. Muutosmyönteisyyden matkalla lasten kuntoutuksessa. Teoksessa H. Honkanen (toim.) 2016. Tehdään yhdessä ja opitaan toisilta – Osallisuus ja yhteistoiminta koulutuksen ja kuntoutuksen kehittämisessä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 34. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2016113030086.