Oulun ammattikorkeakoulu

Savela, Terttu

Oulun ammattikorkeakoulu

terttu.savela(at)oamk.fi

p. 050 913 3526

Savela Terttu

KTM Terttu Savela toimii liiketalouden osastolla projektipäällikkönä. Hänen osaamisalueeseensa kuuluu hanketoiminta, jonka tavoitteena on yrittäjyyden ja johtamisosaamisen kehittäminen. Hankkeisiin liittyy tärkeänä osana tutkimus- ja kehitystyötä.

Julkaisut ePookissa:

  • Isokangas, J., Kosonen, K., Niemelä, S. & Savela, T. 2019. Oulun ammattikorkeakoulu yrittäjyyskasvattajana. Teoksessa M. Paldanius (toim.) Oulun alueen ja Pohjois-Suomen kehitystä tuetaan monipuolisella tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyöllä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 89. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019102534867.
  • Lämsä, A-M., Keränen, A. & Savela, T. 2018. Vauhtia vastuullisuuteen – Naisten johtamiskoulutuksen vaikuttavuus. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 28. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-158-6.
  • Lämsä, A-M. & Savela, T. 2010. Avaimet käteen. fMBA-koulutus tukee naisjohtajuutta. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 8. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-069-5.
  • Savela, T., Lämsä, A-M. & Kärki, S. 2013. Menestyksen reseptit. fForum - Naisten yrittäjyyttä ja johtajuutta edistämässä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 19. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201310096525.

Henkilön julkaisut Juulissa