Oulun ammattikorkeakoulu

Virkkula, Outi

Oulun ammattikorkeakoulu

outi.virkkula(at)oamk.fi

p. 050 317 4881

Outi Virkkula toimii lehtorina Luonnonvara-alan osastolla Oamkissa. Lisäksi hän on Maaseudun kehittäminen (agrologi yamk) tutkinto-ohjelman tutkintovastaava. Outi osallistuu asiantuntijana erilaisiin tki-hankkeisiin, joissa edistetään osaamista, osallisuutta, kestävää kehitystä ja vaikuttavuutta. 

Julkaisut ePookissa:

  • Virkkula, O., Imppola, R. & Suonperä, E. 2021. Pohjois-Pohjanmaan ilmastotyö on kuntiensa näköistä ja yhteistyöhön tukeutuvaa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 33. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202103056659.
  • Nieminen, K., Välijärvi, S. & Virkkula, O. 2020. Kylien kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla nousee paikallisuudesta. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 96. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020120198828.
  • Virkkula, O., Kontio, H., Nieminen, K. & Välijärvi, S. 2020. Vaikuttavuuden todentaminen maaseudun kehittämisessä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 52. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020060440658.
  • Virkkula, O., Imppola, R. & Moilanen, S. 2020. ”Tämä on helppoa, meillä näitä tehdään jo” – keskustelua ilmastolupauksista ja maakunnallisesta ilmastotyöstä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 4. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202002195859.
  • Hiltunen, I., Juntunen, K., Lehtosaari-Vähäkuopus, H., Posio, K., Romppainen, P., Sivula, I., Oja, S. & Virkkula, O. 2019. Hevosavusteisissa luontovoimapalveluissa on potentiaalia. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 45. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019053117882.
  • Kiviniemi, L., Isomursu, P. & Virkkula, O. 2019. Master-koulutuksen opettajien näkemyksiä osaamisperustaisuudesta. Teoksessa K. Koivunen & J. Huttunen (toim.) 2019. Monialaisesti Master-koulutusta kehittämässä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 27. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019041011821.
  • Virkkula, O., Aro, P., Karlström, J. & Mikkonen, I. 2018. Kyläyhteisöt turvaamaan palveluita ja elinvoimaa maaseutualueille. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 16. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201802263584.
  • Pihlajamaa, J. & Virkkula, O. 2017. Resilientit yhteisöt sopeutuvat muutoksiin – ja vahvistuvat niistä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 3. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2016121631595.
  • Virkkula, O., Pihlajamaa, J., Haara, A. & Tikkanen, J. 2014. Yhteisöpohjaiset aloitteet – katalysaattori kestävämpään yhteiskuntaan. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 31. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2014120350409.

Henkilön julkaisut Juulissa