Oulun ammattikorkeakoulu

Laitinen, Jaana

Työterveyslaitos

jaana.laitinen@ttl.fi

p. 046 851 4426

Jaana Laitinen toimii johtajana Työterveyslaitoksella Tiedosta työkykyä -yksikössä.

Julkaisut ePookissa:

  • Korkiakangas, E. & Laitinen, J. 2016. Terveelliset elintavat ovat tärkeitä fyysisesti kuormittavasta työstä palautumisessa. Teoksessa H. Honkanen (toim.) 2016. Tehdään yhdessä ja opitaan toisilta – Osallisuus ja yhteistoiminta koulutuksen ja kuntoutuksen kehittämisessä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 34. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2016113030097.