Oulun ammattikorkeakoulu

Honkanen, Hilkka

Oulun ammattikorkeakoulu

hilkka.honkanen(at)oamk.fi

p. 050 320 6988

Honkanen Hilkka

Terveydenhoitaja, TtT Hilkka Honkanen toimii yliopettajana Hoitoalojen osastolla. Hänen työtehtävänsä keskittyy tutkimus-, kehitys, ja innovaatiotoimintaan (tki) ja YAMK-koulutukseen.

Hän on erityisesti kiinnostunut kehittämään uusia pedagogisia toteutustapoja, joissa yhdistyy tki-toiminta ja koulutus työelämälähtöisellä tavalla. Tki-toiminnassa hänen erityisenä vastuualueenaan on lasten, nuorten ja lapsiperheiden kehittämisohjelman koordinointi sekä terveyden edistämisen teemat.

Julkaisut ePookissa:

 • Timonen, M., Korkala, E. & Honkanen, H. 2020. Terveydenhoitajien tekemät kotikäynnit – turhia ja aikaa vieviä vai tehokkaasti perheiden terveyttä ja hyvinvointia tukeva työmuoto? ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 56. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020060540784.
 • Anias, P., Hyvärinen, T., Honkanen, H. & Männikkö, N. 2020. Nuorten kokema kiusaaminen sosiaalisessa mediassa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 53. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020060440668.
 • Gronoff, A., Kujala, J., Päätalo, K. & Honkanen, H. 2020. Työterveyshoitaja, mistä löydät tieteellistä tietoa työsi tueksi?. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 49. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020042019316.
 • Jaakkola, V., Suokanerva, M., Tervo, P. & Honkanen, H. 2020. Sosioekonomisen aseman yhteys lapsiperheiden hyvinvointiin ja terveyteen. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 47. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020060440611.
 • Koskelo, S., Luukkonen, A., Poikkimäki, V. & Honkanen, H. 2020. Kasvatusneuvonta on tärkeä osa terveydenhoitajan työtä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 43. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020040914225.
 • Eskola, M., Luotsinen, H., Honkanen, H. & Perälä, M. 2020. Hyvä käsihygienia on osa laadukasta ja turvallista hoitotyötä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 26. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202003319865.
 • Lauhikari, S., Rahkola, P. & Honkanen, H. 2020. Matalan kynnyksen tukea parisuhteelle tarvitaan enemmän. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 22. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020040610443.
 • Harju, A., Lehtinen, T. & Honkanen, H. 2020. Vapaus olla minä – Sukupuolen moninaisuuden huomioiminen seksuaalikasvatuksessa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 13. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202003067466.
 • Leppinen, H., Salimäki, T., Honkanen, H. & Männikkö, N. 2020. Median haittavaikutusten ennaltaehkäisy kouluterveydenhuollossa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 10. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202002074851.
 • Kivimäki, S., Minkkinen, K., Sipovaara, K., Honkanen, H. & Sandström, S. 2020. Tietopaketti alakouluikäisten kouluterveydenhuollosta. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 2. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-190-6.
 • Huhtiniemi, S., Pajala, K., Honkanen, H., Myllykangas, K. & Rainto, S. 2019. Miehet kaipaavat seksuaaliohjausta isyyden alkumetreillä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 83. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019112644373.
 • Kumpula, E., Taskila, S., Honkanen, H. & Männikkö, N. 2019. Vanhempien käyttämät keinot ja tuen tarve alakouluikäisten mediakasvatuksessa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 34. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019042613393.
 • Pasanen, H., Ylikulju, R. & Honkanen, H. 2019. Neuvolan terveydenhoitajalta kaivataan enemmän tukea parisuhteelle. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 30. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019041111898.
 • Ronkainen, P., Kostjala, T. & Honkanen, H. 2019. Nuorten kokemuksia kuuntelemalla kouluterveydenhoitajan työ asiakaslähtöisemmäksi. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 28. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019041512470.
 • Karhumaa, A., Wuollet, V. & Honkanen, H. 2019. Varhainen puuttuminen lapsen ylipainoon edellyttää kouluterveydenhoitajan ja vanhemman yhteistyötä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 17. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201902144896.
 • Tiihonen, H., Ollila, J., Honkanen, H. & Suua, P. 2019. Oppimateriaali harjoituksineen opioidien aiheuttaman lääkeriippuvuuden varhaisesta tunnistamisesta ja puuttumisesta sosiaali- ja terveysalalla. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 12. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-171-5.
 • Honkanen, H. (toim.) 2018. Terveyden edistämisen haasteet ja kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 61. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-166-1.
 • Pinolehto, N., Romppainen, S., Tomova, S. & Honkanen, H. 2018. Terveydenhoitajien monimuotoryhmässä rakennetaan uutta tietoa yhteisöllisen oppimisen avulla. Teoksessa H. Honkanen (toim.) Terveyden edistämisen haasteet ja kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 61. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018110247081.
 • Friman, H., Tuokkola, J., Väinämö, V. & Honkanen, H. 2018. Voimavaralomakkeella arvioidaan perheen voimavaroja neuvolassa. Teoksessa H. Honkanen (toim.) Terveyden edistämisen haasteet ja kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 61. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018112048592.
 • Honkanen, H., Haanpää, K., Päätalo, K. & Sundell, L. 2018. Lapsiperheen palvelutarve edellyttää moniammatillista arviointia. Teoksessa H. Honkanen (toim.) Terveyden edistämisen haasteet ja kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 61. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201709208669.
 • Huttunen, J., Liljeblad, M., Ollanketo, M., Säkkinen, S. & Honkanen, H. 2018. Lapset puheeksi -keskustelu tunnistaa perheen vahvuudet ja tuen tarpeet. Teoksessa H. Honkanen (toim.) Terveyden edistämisen haasteet ja kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 61. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018052224386.
 • Lehtikangas, A., Nikula, E. & Honkanen, H. 2018. Asiakaslähtöinen työote on tärkeää lapsiperheiden palvelujärjestelmässä. Teoksessa H. Honkanen (toim.) Terveyden edistämisen haasteet ja kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 61. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018081733762.
 • Marttila, K., Rova, M. & Honkanen, H. 2018. Synnytyssairaalasta varhain kotiutuva perhe tarvitsee yksilöllistä tukea. Teoksessa H. Honkanen (toim.) Terveyden edistämisen haasteet ja kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 61. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018110247102.
 • Kujamäki, P., Lahnalampi, J. & Honkanen, H. 2018. Maahanmuuttajien seksuaalikasvatuksessa on haasteita ja kehittämistarpeita. Teoksessa H. Honkanen (toim.) Terveyden edistämisen haasteet ja kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 61. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018052224403.
 • Hyyrönmäki, S., Järvi, L. & Honkanen, H. 2018. Porukalla elintavat kuntoon! Elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Teoksessa H. Honkanen (toim.) Terveyden edistämisen haasteet ja kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 61. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018110247133.
 • Alakulppi, J. & Honkanen, H. 2018. Kohti perhekeskeisyyttä – missä ollaan nyt? Teoksessa K. Koivisto, L. Paaso, J. Alakulppi & K. Serlo (toim.) Tasa-arvoa, itsemääräämisoikeutta ja mielenterveyttä edistämässä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 57. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018082834206.
 • Kallunki, H., Kavaluus, J., Päivärinta, N. & Honkanen, H. 2018. Ehkäisevä päihdetyö merkityksellistä sosiaali- ja terveysalalla jo opiskeluaikana. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 29. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201802213528.
 • Ylä-Himanka, A., Mustaniemi, A. & Honkanen, H. 2018. Raskaudenaikainen Lapset puheeksi -keskustelu on osa ennalta ehkäisevää työskentelyä äitiysneuvoloissa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 7. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201801091162.
 • Määttä, V., Pirnes, J., Virkkula, T. & Honkanen, H. 2017. Opinnäytetyö lisää terveydenhoitajatyön osaamista. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 44. Hakupäivä xx.xx.20xx. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2017120555331.
 • Horttana, S., Koivuneva, U. & Honkanen, H. 2017. Kouluterveydenhoitaja on tärkeässä roolissa nuoren syömishäiriön tunnistamisessa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 41. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2017101350092.
 • Veijola, A., Honkanen, H. & Tervaskanto-Mäentausta, T. 2017. Fysioterapeutti-, sairaanhoitaja- ja lääkäriopiskelijat yhteistyöllä parempaan oppimiseen. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 5. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-135-7.
 • Honkanen, H. (toim.) 2016. Tehdään yhdessä ja opitaan toisilta – Osallisuus ja yhteistoiminta koulutuksen ja kuntoutuksen kehittämisessä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 34. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-140-1.
 • Honkanen, H. 2016. Yhteistyö on mahdollisuus ja haaste lapsiperhepalveluissa. Teoksessa H. Honkanen (toim.) 2016. Tehdään yhdessä ja opitaan toisilta – Osallisuus ja yhteistoiminta koulutuksen ja kuntoutuksen kehittämisessä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 34. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2016113030085.
 • Honkanen, H. & Veijola, A. 2015. Perhekeskustoiminnan kehittäminen peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ennakkoarviointi. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 30. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-133-3.
 • Honkanen, H., Männistö, M. & Utriainen, K. 2014. Välittävä opiskeluyhteisö tukee hyvinvointia. Selvitys ammattiopistojen käytännöistä ja kehittämistarpeista terveyserojen kaventamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 32. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-120-3.
 • Honkanen, H. & Kiviniemi, L. (toim.) 2013. Yhdessä mukana muutoksessa. Lea Rissasen juhlakirja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 9. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-092-3.
 • Honkanen, H. 2013. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja innovaatio-osaaminen. Teoksessa H. Honkanen, & L. Kiviniemi (toim.) 2013. Yhdessä mukana muutoksessa. Lea Rissasen juhlakirja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 9. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-092-3.
 • Honkanen, H. 2012. Osallisuuden edistäminen kehittämisprosesseissa. Etnografisen lähestymistavan mahdollisuudet. Teoksessa H. Honkanen, L. Kiviniemi & J. Kylmä (toim.) Piiriltä yliopiston kautta siviiliin. Dosentti Merja Nikkosen juhlakirja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 9. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-088-6.
 • Honkanen, H., Kiviniemi, L. & Kylmä, J. (toim.) 2012. Piiriltä yliopiston kautta siviiliin. Dosentti Merja Nikkosen juhlakirja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 9. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-088-6.

Henkilön julkaisut Juulissa