Oulun ammattikorkeakoulu

Tuomi, Jouni

Tampereen ammattikorkeakoulu

jouni.tuomi@tamk.fi

FT Jouni Tuomi toimii hoitotyön yliopettajana Tampereen ammattikorkeakoulussa. Opettajauransa aikana hän on toiminut sekä hoitotyön ja hoitotieteen opetuksen että tutkimus- ja kehittämistoiminnan parissa molemmilla korkeakoulusektoreilla.

Julkaisut ePookissa:

  • Tuomi, J. Pedagoginen kehittäminen hoitotyön koulutuksessa – kompleksisuustutkimuksen näkökulma. 2011. Teoksessa K. Koivisto, E. Latvala, L. Vanhanen-Nuutinen & P. Vuokila-Oikkonen, P. (toim.) Tutkimuskohteina hoitaminen ja hoitamaan oppiminen. Professori Sirpa Janhosen juhlakirja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 1. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-070-1.