Oulun ammattikorkeakoulu

Pesonen Hanna-Mari

Centria-ammattikorkeakoulu

hanna-mari.pesonen(at)centria.fi

p. 040 681 0588

Hanna-Mari Pesonen

TtT, sh Hanna-Mari Pesonen toimii hoitotyön yliopettajana Centria-ammattikorkeakoulussa. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat muun muassa ikääntyvien ja muistisairaiden ihmisten hoito ja kuntoutus sekä ohjaukseen liittyvät kysymykset. 

Julkaisut ePookissa:

  • Nikula, A-L., Pesonen, H-M. & Elo, S. 2018. Sense of security of home-dwelling people with an early stage memory disorder: a qualitative study. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 54. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018101938502.
  • Niemelä, M., Karttunen, M., Pesonen, H-M. & Elo, S. 2018. Ikääntyneiden kotihoidon asiakkaiden ja heidän omaistensa kokemuksia lääkeautomaatista lääkehoidon tukena. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 52. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018092636671.