Oulun ammattikorkeakoulu

Kiviranta, Tuula

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Ruskis

tuula.kiviranta@valteri.fi

p. 0295 335 335

LT, lastenneurologian erikoislääkäri Tuula Kiviranta toimii ylilääkärinä. Hänellä on myös kuntoutuksen erityispätevyys.

Julkaisut ePookissa:

  • Kiviranta, T., Kaakkuriniemi, E. & Kankaanpää, T. 2016. Kohti lapsi- ja perhelähtöistä toimintamallia. Valtakunnallinen CP-hanke lasten kuntoutuksen kehittäjänä. Teoksessa H. Honkanen (toim.) 2016. Tehdään yhdessä ja opitaan toisilta – Osallisuus ja yhteistoiminta koulutuksen ja kuntoutuksen kehittämisessä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 34. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2016113030094.