Oulun ammattikorkeakoulu

Koukkula, Eveliina

Oulun ammattikorkeakoulu

Hoitotyön tutkinto-ohjelma, kätilötyön suuntautumisvaihtoehto

Julkaisut ePookissa:

  • Koukkula, E., Pirttimaa, M., Sorvisto, S. & Rainto, S. 2021. Aito läsnäolo, riittävä tiedon antaminen ja ohjaaminen korostuvat keskenmenon kokeneen kohtaamisessa . ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 5. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202101262834.