Oulun ammattikorkeakoulu

Keinänen, Meiju

Turun ammattikorkeakoulu

meiju.keinanen(at)turkuamk.fi

p. 040 355 0938

Maiju Keinänen

KM Maiju Keinänen toimii lehtorina. Hänen asiantuntijuusalueita ovat innovaatiopedagogiikka, innovaatiokompetenssit ja arviointi.

Julkaisut ePookissa:

  • Konst, T. & Keinänen, M. 2019. Oman osaamisen asiantuntijaksi – miten kaikille yhteistä osaamista määritellään, kehitetään ja arvioidaan Turun ammattikorkeakoulussa? Teoksessa H. Alaniska, H. Keurulainen & T-M. Tauriainen (toim.) Osaamisperustaisia käytäntöjä korkeakouluissa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 58. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019081424214.