Oulun ammattikorkeakoulu

Jakku-Hiivala, Toni

Meri-Lapin musiikkiopisto

tonijakkuhiivala(at)gmail.com

p. +358 44 300 5503 

Musiikkipedagogi (AMK) Toni Jakku-Hiivala työskentelee sähkökitaransoiton lehtorina Meri-Lapin musiikkiopistossa Kemissä. Hän on toiminut pop/jazz-musiikin opetus- ja arviointitehtävissä muun muassa Oulun ammattikorkeakoulussa, Oulun konservatoriossa sekä Iin kansalaisopistossa. 

Musiikkipedagogikoulutuksen (2011) lisäksi Toni on suorittanut musiikkialan perustutkinnon (2004) Oulun konservatoriossa sekä musiikin ammatilliset erikoistumisopinnot (2013) Oulun ammattikorkeakoulussa. Opettajan työn ohessa hän toimii freelancer-muusikkona erilaisissa kokoonpanoissa. 

Julkaisut ePookissa:

  • Kolanen, M., Eronen, P., Jakku-Hiivala, T. & Karjalainen, A. 2017. Neljä näkökulmaa tuottajuuteen. Teoksessa P. Isomursu, P. Hoppu & D. Wallenius (toim.) Minne matka, kulttuurituottaminen? Pohjoinen näkökulma kulttuurituottamiseen nyt ja tulevaisuudessa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 28. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201709188627.