Oulun ammattikorkeakoulu

Hyyppä, Harri

Organisaatio Dynamiikan Instituutti ODI

harri.hyyppa@od1.fi

Harri Hyyppä on organisaatiokonsultti AOC (The Tavistock Institute Qualification in Advanced Organisational Consultation), Koulutusanalyytikko, (Suomen ryhmäpsykoterapia ry.), Ryhmäpsykoanalyysin ja ryhmäpsykoterapian kouluttaja (Valvira), Kokemusasiantuntija, Kokemuksen Tutkimuksen Instituutti. Asiamies, OrganisaatioDynamiikan Instituutti ODI.

Asiamiestoiminnan ohella Harrin oma mietiskely ja tutkimustyö on kohdistunut kokemusperäisen uudistumisen asetelmiin ja sitä rakentavaan yhteistyöhön. Erityisenä tutkimuskohteena viime vuosina on ollut yhteisöllisen puheen ja oivalluksen kasvualusta, yhteisödynamiikkaa ja organisaatioanalyysiä ohjaava dynaaminen perusta. Kysymys on osallisuuden ja vuorovaikutuksen luonteesta, yksilöllisyydestä ja yhteisöllisyydestä. Tämä ajattelutyö on saanut osakseen kansainvälistä huomiota.

Hän on tunnettu työnohjaajien ja konsulttien kouluttaja, johtajien sekä alan asiantuntijoiden työn ohjaaja. Hän on myös aktiivinen kirjoittaja ja kolumnisti (mm. Osviitta ja Psykoterapia-lehdet). Johtajien ja erityisasiantuntijoiden sekä omaa ammatillista suuntaa pohtivien yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen työn ohjausta sekä organisaatioiden erityistilanteiden konsultaatioita.