Oulun ammattikorkeakoulu

Jussila, Ari

Tampereen ammattikorkeakoulu

ari.jussila(at)tuni.fi

p. 050 439 9685

KM, AMO, opinto-ohjaaja Ari Jussila toimii lehtorina ammatillisessa opettajankoulutuksessa. Hänen vastuualueena on ammatillinen opinto-ohjaajan koulutus. Hänen kiinnostuksen kohteita ova erityisesti ohjaus ja ammatillinen koulutus

Julkaisut ePookissa:

  • Laajala, T., Lehtelä, P-L., Mäki-Hakola, H. & Jussila, A. 2021. Urasuunnitteluorientaation kehittäminen tukee oppijaa kokonaisvaltaisesti. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 9. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202101283084.
  • Jussila, A., Joensuu, M. & Rantanen, O. 2019. Opinto-ohjaajaksi osaamisperustaisesti. Teoksessa H. Alaniska, H. Keurulainen & T-M. Tauriainen (toim.) Osaamisperustaisia käytäntöjä korkeakouluissa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 58. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019081424210.