Oulun ammattikorkeakoulu

Tietoa ePookista

ePooki on Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) verkkojulkaisusarja. Se on perustettu 28.10.2008. 

ePookin toimintaa linjaa tk-julkaisuneuvosto. Tk-julkaisuneuvoston tehtävänä on päättää ePookin toimintamallista ja sen kehittämisestä sekä ePookissa julkaistavista artikkeleista, raporteista, oppimateriaaleista sekä audiovisuaalisista aineistoista. ePookin ensimmäinen artikkeli on ilmestynyt 27.3.2009, ja julkaisumäärä on ollut koko ajan kasvava. 

ePookin julkaisut ovat open access -periaatteen mukaisesti verkossa avoimesti saatavana. ePookissa julkaistaan vain sähköisessä muodossa.

ePookiin kuuluu myös asiantuntijablogi, jossa julkaistavista teksteistä päättää tk-julkaisuneuvosto.

Kaikki ePookin artikkelit rinnakkaistallennetaan Theseus - ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt ja julkaisut verkossa -palveluun. Blogitekstejä ei rinnakkaistallenneta.

ePookin ISSN numero on 1798-2022.

ePookin julkaisumäärät 2009-2019

ePookin julkaisumäärät vuosina 2009-2019. Tilastoon on laskettu erikseen kokoomateosten sisältämät artikkelit.