Oulun ammattikorkeakoulu

Tervaskanto-Mäentausta, Tiina

Oulun ammattikorkeakoulu

tiina.tervaskanto-maentausta(at)oamk.fi

p. 050 359 6192

Tervaskanto-Mäentausta Tiina

Sh, th, FT, KM (koulutusteknologia) Tiina Tervaskanto-Mäentausta, lehtori vuodesta 1994 alkaen. 

Moniammatillisen koulutuksen ja harjoitteluympäristöjen kehittäminen sekä oppimisen tutkiminen ovat hänen kiinnostuksen kohteitaan. Yhteistyöverkkoon kuuluvat läheisesti Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta sekä Oulun kaupunki ja OuluHealth ekosysteemi. Ajankohtaisena kehittämiskohteena on  osallistuminen yritysten innovaatio- ja tuotetestaustoimintaan osana OuluHealthLabs palvelua. 

Tiina toimii aktiivisesti kansainvälisissä moniammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittämisverkostoissa Nordic Interprofessional Education Network NIPNET ja European Interprofessional Practice and Education Network (EIPEN). Hän on molempien verkostojen johtotiimin jäsen. 

Julkaisut ePookissa:

  • Tervaskanto-Mäentausta, T., Lastumäki, O., Varkki, E. & Tervajärvi, L. 2020. Miten moniammatillinen terveysalan koulutus toteutuu suomalaisissa korkeakouluissa?. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 73. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020091870142.
  • Tervaskanto-Mäentausta, T. 2019. Vaikuttavaa moniammatillista terveys- ja hyvinvointialan koulutus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Teoksessa M. Paldanius (toim.) Oulun alueen ja Pohjois-Suomen kehitystä tuetaan monipuolisella tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyöllä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 89. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019102534878.
  • Tervaskanto-Mäentausta, T. 2018. Terveydenhoitajan moniammatillinen osaaminen koulutuksessa ja työelämässä. Teoksessa H. Honkanen (toim.) Terveyden edistämisen haasteet ja kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 61. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018112048682.
  • Sandström, S. & Tervaskanto-Mäentausta, T. 2017. Tyrmää tupakka! Ensihoitajaopiskelijat terveystiedon ohjaajina. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 45. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2017120755407.
  • Veijola, A., Honkanen, H. & Tervaskanto-Mäentausta, T. 2017. Fysioterapeutti-, sairaanhoitaja- ja lääkäriopiskelijat yhteistyöllä parempaan oppimiseen. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 5. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-135-7.
  • Tervaskanto-Mäentausta, T. 2016. Arjen innovaatioista vanhuspalvelujen kehittämiseen. Teoksessa H. Honkanen (toim.) 2016. Tehdään yhdessä ja opitaan toisilta – Osallisuus ja yhteistoiminta koulutuksen ja kuntoutuksen kehittämisessä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 34. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2016113030095.
  • Niemi, H., Saraste, T., Seppänen, U. & Tervaskanto-Mäentausta, T. 2012. Tuutorioppilaiden koulutuksella lukiolaisten terveyttä edistämässä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 3. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201106221792.
  • Rajala, R. & Tervaskanto-Mäentausta, T. 2012. Opitaan yhteistyötä yhdessä. INNOPI-hankkeen 2008 - 2012 loppuraportti. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 12. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-085-5.

Henkilön julkaisut Juulissa