Oulun ammattikorkeakoulu

Iloranta, Elina

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

elina.iloranta(at)haaga-helia.fi

p. 040 488 7022 

Elina Iloranta

Koulutukseltaan Elina Iloranta on tradenomi, ammatillinen opettaja, näyttötutkintomestari ja pian myös Kasvatustieteen maisteri. Nykyisessä tehtävässään opintokoordinaattorina ja lehtorina Elina vastaa liiketalouden yksikössä näyttöpäivä-toiminnasta sekä koko talon tasolla Work & Study -konseptin kehittämisestä. Asiantuntijuusalueet ovat työn ja opintojen yhdistäminen, yrittäjyys sekä johtaminen. 

Julkaisut ePookissa:

  • Iloranta, E. & Pettersson, A. 2019. Osaaminen ratkaisee – Haaga-Helian Work & Study on luonteva tapa yhdistää teoria ja käytäntö. Teoksessa H. Alaniska, H. Keurulainen & T-M. Tauriainen (toim.) Osaamisperustaisia käytäntöjä korkeakouluissa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 58. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019081424215.