Oulun ammattikorkeakoulu

Kaakkuriniemi, Erja

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Tervaväylä

erja.kaakkuriniemi@valteri.fi

p. 0295 294 980

Kaakkuriniemi Erja

Fysioterapeutti (ylempi AMK) Erja Kaakkuriniemi toimii ohjaavana kuntouttajana ja opetuksen ja kuntoutuksen toimintamallien ja -tapojen kehittämistyössä sekä ICF-kouluttajana. Hän on mukana myös Tervareitti- ja mICF -hanketyössä. Kaakkuriniemen asiantuntijuusalueita ovat kuntoutus, fysioterapia ja koulutus.

Julkaisut ePookissa:

  • Kaakkuriniemi, E., Kankaanpää, T., Lappalainen, P., Leino, J. & Xiong, E. 2016. Kuntoutuksen asiantuntijuus ja työelämän kehittäminen: Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tuottamaa osaamista. Teoksessa H. Honkanen (toim.) 2016. Tehdään yhdessä ja opitaan toisilta – Osallisuus ja yhteistoiminta koulutuksen ja kuntoutuksen kehittämisessä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 34. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2016113030093.
  • Kiviranta, T., Kaakkuriniemi, E. & Kankaanpää, T. 2016. Kohti lapsi- ja perhelähtöistä toimintamallia. Valtakunnallinen CP-hanke lasten kuntoutuksen kehittäjänä. Teoksessa H. Honkanen (toim.) 2016. Tehdään yhdessä ja opitaan toisilta – Osallisuus ja yhteistoiminta koulutuksen ja kuntoutuksen kehittämisessä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 34. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2016113030094.