Oulun ammattikorkeakoulu

Autio, Tanja

Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut, Aikuis- ja perhesosiaalityö

autio.tanja(at)gmail.com

Sosionomi (YAMK) Tanja Autio työskentelee aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajana Oulun kaupungilla. Aikuissosiaalityö palvelee 18-64-vuotiaita asiakkaita erilaisissa elämäntilanteissa. Työ on suunnitelmallista, tavoitteellista ja moniammatillista työtä, jolla pyritään vahvistamaan asiakkaan hyvinvointia, itsenäistä selviytymistä, elämänhallintaa, työllistymistä ja vähentämään huono-osaisuutta.

Julkaisut ePookissa:

  • Autio, T., Kuosmanen, M., Peiramo, J., Hautala, E. & Kiviniemi, L. 2020. Resilienssi yrittäjän vahvuustekijänä. Teoksessa L. Kiviniemi & J. Uusitalo (toim.) Hyvinvoivaan työyhteisöön osaamisella ja toimivilla työtavoilla. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 120. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe20201210100186.