Oulun ammattikorkeakoulu

Aro, Päivi

Oulun ammattikorkeakoulu

paivi.aro(at)oamk.fi

p. 050 529 8364

KTL Päivi Aro työskentelee liiketaloudessa henkilöstöjohtamisen yliopettajana sekä yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen tutkinto-ohjelman tutkintovastaavana. Viime vuosina hän on perehtynyt palvelumuotoiluun ja ollut mukana useissa palvelumuotoiluhankkeissa.

Julkaisut ePookissa:

  • Aro, P. & Ahola, H. 2020. Creating value propositions and service offering for the underground labs and their network: Part 2: Creation and reflection. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 62. Hakupäivä 31.8.2020. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020082763350.
  • Koivisto, K. & Aro, P. 2019. Ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden eettiset kysymykset. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 72. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019102434666.
  • Aro, P., Ahola, H. & Vuorela, T. 2019. Creating New Innovation Services for Underground Labs in the Baltic Sea Region via Service Design: Part 1: Exploration. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 53. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019061921339.
  • Alatalo, S., Vuorela, T., Oikarinen, E-L., Aro, P. & Törmänen, M. 2018. Exploring Humour as a Strategic Tool for Creating Innovative Business. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 19. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201804176585.
  • Virkkula, O., Aro, P., Karlström, J. & Mikkonen, I. 2018. Kyläyhteisöt turvaamaan palveluita ja elinvoimaa maaseutualueille. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 16. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201802263584.
  • Aro, P. & Heikka, H. 2014. Strateginen henkilöstöjohtaminen monialaisena verkkokurssina. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 33. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2014120350410

Henkilön julkaisut Juulissa