Oulun ammattikorkeakoulu

Joensuu, Maija

Tampereen ammattikorkeakoulu

maija.joensuu(at)tuni.fi

KM Maija Joensuu toimii erikoissuunnittelijana ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Hän on asiantuntijana ja projektipäällikkönä korkeakoulupedagogiikkaan, opettajien uranaikaisen osaamisen kehittämiseen sekä uraohjaukseen liittyvissä kehittämishankkeissa. Hänen asiantuntijuusalueita ovat pedagogiset kehittämishankkeet ja täydennyskoulutukset.

Julkaisut ePookissa:

  • Jussila, A., Joensuu, M. & Rantanen, O. 2019. Opinto-ohjaajaksi osaamisperustaisesti. Teoksessa H. Alaniska, H. Keurulainen & T-M. Tauriainen (toim.) Osaamisperustaisia käytäntöjä korkeakouluissa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 58. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019081424210.