Oulun ammattikorkeakoulu

Xiong, Essi

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Oulun yliopistollinen sairaala, kirurginen terapia 

essi.xiong@ppshp.fi

p. 08 315 2903

Toimintaterapeutti (ylempi AMK) Essi Xiong toimii ICF-hankkeen ICF-kouluttajana/-ohjausryhmässä. Hänen asiantuntijuusalueensa ovat: toimintaterapia ja kuntoutus sekä toimintamallien implementaatioprosessien tutkiminen ja käyttöönoton sekä juurtumisen edistäminen yliopistosairaalan kontekstissa

Julkaisut ePookissa:

  • Xiong, E. 2016. Arja antoi mulle siivet, Oppia ja Elää! Runo. Teoksessa H. Honkanen (toim.) 2016. Tehdään yhdessä ja opitaan toisilta – Osallisuus ja yhteistoiminta koulutuksen ja kuntoutuksen kehittämisessä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 34. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2016113030081.
  • Kaakkuriniemi, E., Kankaanpää, T., Lappalainen, P., Leino, J. & Xiong, E. 2016. Kuntoutuksen asiantuntijuus ja työelämän kehittäminen: Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tuottamaa osaamista. Teoksessa H. Honkanen (toim.) 2016. Tehdään yhdessä ja opitaan toisilta – Osallisuus ja yhteistoiminta koulutuksen ja kuntoutuksen kehittämisessä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 34. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2016113030093.