Oulun ammattikorkeakoulu

Korkiakangas, Eveliina

Työterveyslaitos

eveliina.korkiakangas(at)ttl.fi

p. 050 325 7102

Sh, TtM, FT Eveliina Korkiakangas toimii erikoistutkijana Työterveyslaitoksella Tiedosta työkykyä -yksikössä. Ennen sitä hän oli töissä Oulun ammattikorkeakoulussa.

Julkaisut ePookissa: 

  • Korkiakangas, E. 2018. Terveyden edistämisen suositukset työpaikoille. Teoksessa H. Honkanen (toim.) Terveyden edistämisen haasteet ja kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 61. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018110547260.
  • Korkiakangas, E. & Laitinen, J. 2016. Terveelliset elintavat ovat tärkeitä fyysisesti kuormittavasta työstä palautumisessa. Teoksessa H. Honkanen (toim.) 2016. Tehdään yhdessä ja opitaan toisilta – Osallisuus ja yhteistoiminta koulutuksen ja kuntoutuksen kehittämisessä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 34. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2016113030097.
  • Korkiakangas, E. & Vanhanen, M. 2014. Akuuttitilanteet ikääntyneen hoitotyössä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 30. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-111-1.

Julkaisut Oamkin julkaisurekisterissä