Oulun ammattikorkeakoulu

Salmijärvi, Tiina

Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta
Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö

tiina.salmijarvi(at)oulu.fi

KM, YTM, opinto-ohjaaja Tiina Salmijärvi on MindBusiness-hankkeen projektipäällikkö. Hänen erityisosaamisalueitaan ovat uraohjaus, työelämäyhteistyö, yrittäjyystaitojen edistäminen, yrittäjyyskasvatus ja opetus-, koulutus- ja kehittämistehtävät.  

Julkaisut ePookissa:

  • Salmijärvi, T., Heikkinen, K-P. & Siltavirta, K. 2020. Yrittäjyyden varhaisen vaiheen opinnoille on tarvetta korkeakouluopinnoissa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 40. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020052238757.