Oulun ammattikorkeakoulu

Asukas, Jari

Koulutuskeskus Brahe

Lybeckerin opisto

jari.asukas(at)raahenedu.fi

p. 0400 597 391

Medianomi (AMK) Jari Asukas työskentelee audiovisuaalisen viestinnän lehtorina Lybeckerin opistossa. Hänen osaamisalaansa ovat erityisesti tapahtumatekniikka sekä äänituotanto.

Hän on toiminut myös koulutusalavastaavana sekä suorittanut media-alan opintojensa lisäksi pedagogiset opinnot ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Julkaisut ePookissa:

  • Asukas, J., Turunen, H. & Kontturi-Paasikko, L. 2017. Tuottajan yrittäjäosaaminen - yrittäjän tuottajaosaaminen. Teoksessa P. Isomursu, P. Hoppu & D. Wallenius (toim.) Minne matka, kulttuurituottaminen? Pohjoinen näkökulma kulttuurituottamiseen nyt ja tulevaisuudessa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 28. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201709188631.