Oulun ammattikorkeakoulu

Julkaisemisen vaiheet

Vie kursori kuvakkeiden päälle saadaksesi lisätietoa vaiheista.

 

ePookin julkaisuprosessiin on hyvä varata aikaa vähintään kuukausi, mutta mielellään kaksi kuukautta. Julkaisuprosessin pituus riippuu julkaisun pituudesta, sen saamasta palautteesta, visualisoinnista, käytettävistä verkon elementeistä sekä kirjoittajan palautteen käsittelyyn käyttämästä ajasta. 

1. Julkaisun ideointi

Tutustu jo ideointivaiheessa ePookin ohjeeseen julkaisun rakenteesta sekä julkaisuperiaatteisiin. Lisäksi kannattaa tutustua ePookin aikaisempiin julkaisuihin. Erityisen hyviä esimerkkejä ovat ePookin vuoden julkaisuiksi valitut julkaisut:

 • Halonen, J., Upola, J., Roivainen, P. & Rajala, R. 2019. Ensihoidon mobiilipeli vastaa koulutuksen tulevaisuuden haasteisiin. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 71. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019100130675.
 • Alian, J., Makkonen, M. & Rainto, S. 2018. Lapsentahtisen ensi-imetyksen avulla kohti toiveiden mukaista imetyskokemusta. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 43. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018061125602.
 • Isomursu, P., Hoppu, P. & Wallenius, D. (toim.) 2017. Minne matka, kulttuurituottaminen? Pohjoinen näkökulma kulttuurituottamiseen nyt ja tulevaisuudessa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 28. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-149-4.
 • Hilli, A., Kylmänen, E., Härkönen, M. & Uutela, T. 2016. Hake pelletin korvaajana keskuslämmityskattilassa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 32. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2016121431395.
 • Karukka, M., Laine, S. & Ålander, H. 2015. Digijournalismin uudet aatteet. Digisilta-hankkeen loppujulkaisu. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 3. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-119-7.
 • Juntunen, J. 2014. Oppimisen tulevaisuus – digitaaliset oppijat muuttuvassa työelämässä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 24. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2014112546585.
 • Alatalo, S. 2013. Luomukuluttajan muotokuva. Tavoitteena vastuullinen elämäntapa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 11. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201303072288.
 • Hilli, A., Hokajärvi, R. & Tikkanen, J. 2012. Metsien käsittelyn haasteet Ruka-Kuusamon alueella. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 2. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201112216112.
 • Pinola, S., Karhu, R. & Konu, M. 2011. Lääkehoitoa oppimaan virtuaalisesti. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 13. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201112015892.
 • Nissi, O. 2010. Musiikin etäopetuksen eväitä etsimässä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 14. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201012083069.
 • Sillanpää, P. 2009. Töitä on riittänyt mukavasti - Viestinnän koulutusohjelmasta valmistuneiden työllistyminen 2004 - 2008. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 3. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe200906231635.

Ota jo kirjoitusprosessisi alussa yhteyttä ePookin toimitussihteeri Sirpa Ahvenlampeen sirpa.ahvenlampi@oulu.fi. Häneltä saat tukea tekstin tuottamiseen ja sisällön luomiseen. Lisäksi hän auttaa sinua kehittämään ideoitasi verkolle ominaiseen muotoon. 

2. Julkaisuehdotuksen lähettäminen ePookiin

 • Käytä julkaisun kirjoittamisessa ePookin artikkelipohjaa.
 • Lähetä julkaisusi sähköpostilla tkjulkaisut(at)oamk.fi.
 • Julkaisuehdotuksen ottaa vastaan ePookin toimitussihteeri Sirpa Ahvenlampi ja ePookin päätoimittaja Aino-Liisa Jussila. 
 • Saat muutaman päivän sisällä ePookin toimitussihteeriltä kuittausviestin artikkeliehdotuksen vastaanottamisesta.

3. Tk-julkaisuneuvoston palaute

 • ePookin toimitussihteeri lähettää julkaisuhdotuksen tk-jukaisuneuvostolle ja mahdollisesti myös ulkopuoliselle arvioitsijalle palautekierrokselle (arviointilomake).
 • Heillä on noin kaksi viikkoa aikaa antaa palautetta.
 • Julkaisu menee palautekierrokselle nimettömänä. 
 • ePookin toimitussihteeri informoi kirjoittajaa palautekierroksen aikataulusta.

4. Palautteen lähettäminen kirjoittajalle

 • ePookin toimitussihteeri lähettää kirjoittajalle palautteen. 
 • Palaute voi olla myös ristiriitaista, koska jokainen palaute tulee kirjoittajalle sellaisena, kuin tk-julkaisuneuvoston jäsen ja ulkopuolinen arvioitsija on sen antanut.
 • ePookin toimitussihteeri pyytää kirjoittajaa tutustumaan kommentteihin. 

5. Tekstin jatkotyöstäminen

 • Kirjoittaja jatkotyöstää julkaisuehdotusta saamansa palautteen pohjalta.

6. Jatkotyöstetyn tekstin toimittaminen ePookin toimitussihteerille

 • Kirjoittaja toimittaa muokatun julkaisuehdotuksen ePookin toimitussihteerille.
 • Tekstiin merkitään selkeästi tehdyt muutokset.
 • Tekstin mukana kirjoittaja toimittaa ePookin toimitussihteerille palautteen tk-julkaisuneuvoston palautteesee eli tiedot siitä, mitä tekstissä on palautteen perusteella muokattu ja mitä ei ja miksei.  

7. Artikkeli hyväksyminen tai lisämuokkausten ehdottaminen

 • ePookin toimitussihteeri esittelee artikkeliehdotukseen tehdyt muutokset ePookin päätoimittajalle. 

Jos päätoimittaja hyväksyy artikkelin julkaisuun 

  • ePookin toimitussihteeri tiedottaa tästä kirjoittajaa ja julkaisee artikkelin.

Jos päätoimittaja ehdottaa lisämuokkausia

  • Kirjoittaja jatkotyöstää tekstiä eteenpäin ja toimittaa tekstin uudelleen kommentteineen ePookin toimitussihteerille.
  • Toimitussihteeri esittelee muokatun tekstin ePookin päätoimittajalle ja hän päättää julkaisusta. 

8. Julkaiseminen

 • Kun ePookin päätoimittaja on antanut julkaisuluvan, ePookin toimitussihteeri julkaisee artikkelin.
 • Lisäksi ePookin toimitussihteeri tiedottaa julkaisusta:
  • Oamkin julkisilla www-sivuilla
  • Heimossa ja Oivassa
  • Facebookissa, LinkedInissä & Twitterissä.
 • ePookin toimitussihteeri myös rinnakkaistallentaa julkaisun ammattikorkeakoulujen verkkokirjasto Theseukseen. 

9. Julkaisun ilmoittaminen Justukseen