Oulun ammattikorkeakoulu

Vanhanen-Nuutinen, Liisa

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

liisa.vanhanen-nuutinen@haaga-helia.fi

Vanhanen-Nuutinen Liisa

TtT Liisa Vanhanen-Nuutinen toimii yliopettajana Haaga-Helia Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Hänen asiantuntijuusalueensa ovat ammattipedagogiikka, korkeakoulupedagogiikka ja tutkimuksellinen kehittäminen koulutuksessa ja työyhteisöissä. Tutkimusintressinä on työssä oppiminen korkeakoulutuksessa, erityisesti opiskelijoiden opintojen aikaisen työssäkäynnin merkitys opinnoissa.

Julkaisut ePookissa:

  • Jämsä, U. & Vanhanen-Nuutinen, L. 2016. Kuntoutuksen ylemmän amk-koulutuksen kehittämishankkeet oppimisen paikkoina. Teoksessa H. Honkanen (toim.) 2016. Tehdään yhdessä ja opitaan toisilta – Osallisuus ja yhteistoiminta koulutuksen ja kuntoutuksen kehittämisessä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 34. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2016113030084.
  • Kotila, H. & Vanhanen-Nuutinen, L. 2015. Master-pedagogiikkaa kehittämässä. Master-koulutusohjelmien opettajien erikoistumisopinnot Oulun ammattikorkeakoulussa. Teoksessa L. Kiviniemi, K. Koivisto & K. Koivunen (toim.) Yhteistyössä koulutusta, työelämää ja aluetta kehittämässä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 29. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2015101614927.
  • Vanhanen-Nuutinen, L. 2011. Opettajan työ ammattikorkeakoulussa – rajojen ylittämistä ja yhteistoimintaa. Teoksessa K. Koivisto, E. Latvala, L. Vanhanen-Nuutinen & P. Vuokila-Oikkonen (toim.) Tutkimuskohteina hoitaminen ja hoitamaan oppiminen. Professori Sirpa Janhosen juhlakirja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 1. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-070-1.
  • Koivisto, K., Latvala, E., Vanhanen-Nuutinen, L. & Vuokila-Oikkonen, P. (toim.) 2011. Tutkimuskohteina hoitaminen ja hoitamaan oppiminen. Professori Sirpa Janhosen juhlakirja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 1. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-070-1.