Oulun ammattikorkeakoulu

Halme, Sirkka-Liisa

Kuvassa Sirkka-Liisa Halme

TtT, THO, psyk.esh. Sirkka-Liisa Halme on Oulun ammattikorkeakoulun "Emerita yliopettaja" tutkimus- ja kehittämistyössä sekä hyvinvointipalveluissa. Hän on jäänyt eläkkeelle 28.2.2011 ja toiminut sen jälkeen tutkimustyön luento-opettajana. 

Hänen 45-vuotinen työuransa on suuntautunut lasten, nuorten ja perheiden pariin sekä mielenterveystyöhön vuosina 1968–1999. Opetustyön sisältönä on ollut lastensairaanhoito, psykiatrinen hoitotyö ja ennen kaikkea hoitotiede, hoitotyön etiikka, tutkimus- ja kehittämistyö, opinnäytteiden ohjaus sekä erinäiset projektit ja koulutusohjelmien kehittämiseen liittyvät haasteet vuosina 1990–2013.

Julkaisut ePookissa:

  • Virolainen, K., Kekäläinen, S-P. & Halme, S-L. (toim.) 2020. Sydämen kultainen kosketus – aurinko nousee Oulusta. Hyvinvoinnin, terveyden ja hoitotyön edistäjät. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 118. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-207-1.
  • Halme, S-L. 2020. Ikuisen opiskelijan tarina – oppiminen ja tiedon kultainen kosketus. Teoksessa K. Virolainen, S., Kekäläinen & S-L. Halme (toim.) Sydämen kultainen kosketus – aurinko nousee Oulusta. Hyvinvoinnin, terveyden ja hoitotyön edistäjät. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 118. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020120299077.
  • Halme, S-L. 2020. Pohdintaa. Teoksessa K. Virolainen, S., Kekäläinen & S-L. Halme (toim.) Sydämen kultainen kosketus – aurinko nousee Oulusta. Hyvinvoinnin, terveyden ja hoitotyön edistäjät. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 118. Hakupäivä 21.12.2020. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020120299140.
  • Halme, S.-R. 2013. Terveyden edistämisen osaamista pohjoisen väestön tarpeisiin – Jatkotutkintokokeilusta ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Teoksessa H. Honkanen & L. Kiviniemi (toim.) Yhdessä mukana muutoksessa. Lea Rissasen juhlakirja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 9. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-092-3.