Oulun ammattikorkeakoulu

Akimo, Minna

minna.akimo(at)gmail.com

Medianomi (amk) Minna Akimo työskentelee valtakunnallisen uutistoimiston Lännen Median toimittajana Oulussa. Aiemmin hän on työskennellyt toimittajana printtimediassa, Suomen Tietotoimiston (STT) aluetoimittajana sekä Ylen Radio Suomen maakuntaradioissa eri puolella Suomea. Medianomi YAMK -tutkintoon liittyvässä opinnäytetyössään hän tutkii, millä tavalla lehtitoimittajan työnkuva muuttuu jaettaessa journalistisesti tuotettuja sisältöjä yhä useamassa julkaisukanavassa ja miten uusia työtapoja voidaan jalkauttaa käytännön työhön.

Julkaisut ePookissa:

  • Akimo, M. & Suomalainen, H. 2017. Lapin kulttuurimatkailu. Teoksessa P. Isomursu, P. Hoppu & D. Wallenius (toim.) Minne matka, kulttuurituottaminen? Pohjoinen näkökulma kulttuurituottamiseen nyt ja tulevaisuudessa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 28. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201709188641.