Oulun ammattikorkeakoulu

Pietilä, Anna-Maija

Itä-Suomen yliopisto

anna-maija.pietila@uef.fi

THT Anna-Maija Pietilä toimii professorina Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnan hoitotieteen laitoksella sekä Kuopion kaupungissa Perusturvassa ja terveydenhuollossa.

Julkaisut ePookissa:

  • Laitila, M. & Pietilä, A-M. 2012. Asiakkaan osallisuus mielenterveyspalveluissa. Kuulluksi tulemista ja inhimillistä kohtaamista. Teoksessa H. Honkanen, L. Kiviniemi & J. Kylmä (toim.) Piiriltä yliopiston kautta siviiliin. Dosentti Merja Nikkosen juhlakirja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 9. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-088-6.
  • Pölkki, T. & Pietilä, A-M. 2013. Terveyden ja hyvinvoinnin tarkastelu lasten kliinisen kipututkimuksen kontekstissa – tavoitteena lasten hyvän olon edistäminen. Teoksessa H. Honkanen & L. Kiviniemi (toim.) Yhdessä mukana muutoksessa. Lea Rissasen juhlakirja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 9. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-092-3.