Oulun ammattikorkeakoulu

Huttunen, Johanna

Oulun ammattikorkeakoulu

johanna.huttunen(at)oamk.fi

p. 050 462 4718

Johanna Huttunen

Johanna Huttunen (KM, opinto-ohjaajan kelpoisuus) toimii koulutussuunnittelijana opintoasioiden hallinnossa. Viimeisten vuosien aikana hän on työskennellyt opetussuunnitelmien ja opetuksen kehittämisen parissa koskien sekä ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta että master-koulutusta. Hän on perehtynyt Bolognan prosessiin sekä eurooppalaisen ja kansallisen tutkintojen viitekehysten edellyttämiin osaamisvaatimuksiin. Hän toimii opetuksen ja opintojen järjestämisen osaprosessin vastuuhenkilönä. Hänen kiinnostuksen kohteinaan ovat osaamisperustaisuuden, osaamisen arvioinnin ja opettajien välisen yhteistyön kehittäminen. 

Julkaisut ePookissa:

  • Koivunen, K. & Huttunen, J. 2019. Master-koulutuksessa toteutuu osaamisperustainen oppiminen. Teoksessa H. Alaniska (toim.) Pohjoista laatua. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 85. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019112243739.
  • Koivunen, K. & Huttunen, J. (toim.) 2019. Monialaisesti Master-koulutusta kehittämässä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 27. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-173-9.
  • Koivunen, K. & Huttunen, J. 2019. Master-koulutus matkalla osaamisperustaisuuteen – kertomus kehittämisprosessista. Teoksessa K. Koivunen & J. Huttunen (toim.) 2019. Monialaisesti Master-koulutusta kehittämässä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 27. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019041011748.
  • Heikka, H. & Huttunen, J. 2019. Monialaisuuden kehittäminen Master-tutkinnoissa. Teoksessa K. Koivunen & J. Huttunen (toim.) 2019. Monialaisesti Master-koulutusta kehittämässä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 27. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019041011790.
  • Koivunen, K. & Huttunen, J. 2019. Master-koulutus kehittää johtamis-, tutkimus- ja kehittämisosaamista. Teoksessa K. Koivunen & J. Huttunen (toim.) 2019. Monialaisesti Master-koulutusta kehittämässä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 27. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019041011817.
  • Huttunen, J., Närhi, K. & Perttunen, A. 2017. Korkeakoulun perustehtävien laadunhallinta. Tutkintotavoitteinen koulutus. Teoksessa S. Ahvenlampi & M. Isola (toim.) ”Meillä on yhteistä kehittämistä” – Itsearviointiraportti 2017. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 33. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-148-7.
  • Huttunen, J. 2015. Bolognan prosessi on vauhdittanut osaamisperustaisuuden kehittymistä. Teoksessa L. Kiviniemi, K. Koivisto & K. Koivunen (toim.) Yhteistyössä koulutusta, työelämää ja aluetta kehittämässä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 29. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2015111117081.
  • Isohanni, I. & Huttunen, J. 2014. Master-koulutuksen kohteena on työelämän tutkiminen ja kehittäminen. Ylemmän ammattikorkeakoulututkintokoulutuksen kehittämisprojekti vuosina 2012–2014. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 29. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-118-0.

Henkilön julkaisut Juulissa