Oulun ammattikorkeakoulu

Paasivaara, Leena

Oulun yliopisto

Terveystieteiden laitos

leena.paasivaara@oulu.fi

TtT Leena Paasivaara toimii dosenttina Oulun yliopiston terveystieteiden laitoksella terveyshallintotieteen professorina. Hän osallistuu aktiivisesti opetukseen sekä kandi-, maisteri- että tohtorikoulutuksessa, jonka tarkoituksena on kouluttaa henkilöstöä tutkimus-, kehittämis- ja johtotehtäviin. Kirjoittaja on julkaissut lukuisia tutkimusartikkeleita ja julkaisuja johtamisen ja projektityön alueelta. Näkökulmana usein on ollut sosiaali- ja terveysalan erityiskysymykset. Hän toimii laajalti myös moniammatillisten johtamiskoulutusten kehittämis- ja koulutustehtävissä.

Julkaisut ePookissa:

  • Paasivaara, L. 2013. Terveystieteellisen tutkimustiedon hyödyntäminen johtamisessa. Teoksessa H. Honkanen & L. Kiviniemi (toim.) Yhdessä mukana muutoksessa. Lea Rissasen juhlakirja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 9. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-092-3.