Oulun ammattikorkeakoulu

Verkkojulkaisun ominaispiirteitä

Verkkoon kirjoitetaan eri tyylillä kuin esimerkiksi tieteelliseen julkaisuun. Verkkojulkaisussa tärkeässä asemassa on erilaiset verkon elementit saavutettavuus huomioiden, kuten

  • linkit,
  • kuvat sekä
  • videot ja musiikki.

Moni lukija selaa artikkelin verkosta läpi ennen lukemista lukien otsikot ja silmäillen kuvat.

ePookin julkaisut ovat asiatyylisiä, konkreettisia, käytännönläheisiä sekä selkeästi ja ymmärrettävästi kirjoitettuja. Käy jo ennen julkaisun aloittamista tutustumassa aiempiin ePookin julkaisuihin. Niistä saat hyvän kuvan ePookin tyylistä.

Julkaisussa kannattaarajoittaa vierasperäisten sanojen ja ammattikielen käyttöä. Aihetta on pystyttävä lukemaan ilman taustatietoja asiasta.

Kielenhuollon avuksi: