Oulun ammattikorkeakoulu

Alahuhta, Maija

Oulun ammattikorkeakoulu

TtT, ESH, Maija Alahuhta on toiminut hoitotyön lehtorina. Hän on ollut mukana perusterveydenhuollon työjaon uudistamisen koulutussuunnitteluissa ja toteutuksissa (päivystävä sairaanhoitaja ja sairaanhoitajien lääkkeenmäärääminen) ja sairaanhoitajien lisä- ja täydennyskoulutuksissa muun muassa haavanhoito, diabetes ja munuaistaudit. Hänen osaamisensa ja mielenkiintonsa kohdistuvat myös pitkäaikaissairauksiin ja niiden ehkäisyyn elintapoja muuttamalla.

Julkaisut ePookissa:

  • Saastamoinen, M., Vähä, T., Ypyä, J., Alahuhta, M. & Päätalo, K. 2018. Toiminnallisen opinnäytetyön oppimiskokemukset. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 45. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018060625407.
  • Sandström, S., Keiski-Turunen, A., Hassila, L., Aunola, E. & Alahuhta, M. 2018. Moniammatillinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kuvaamana. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 44. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018061225734.
  • Alahuhta, M., Jylkkä, M. & Männistö, N. 2017. Haavahoidon erikoistumiskoulutuksella asiantuntijuuteen. Teoksessa K. Koivisto, A. Henner & L. Kiviniemi (toim.) Hoitotyön koulutus ja tutkimus- ja kehittämistoiminta – ajankohtaisia ja tulevaisuutta ennakoivia haasteita. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 43. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2017110150469.
  • Niemelä, E. & Alahuhta, M. 2017. Lääkehoidon osaamisen kehittyminen Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen -koulutuksessa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 29. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201706147246.
  • Niemelä, E. & Alahuhta, M. 2016. Paljon palveluja käyttävien asiakkaiden palvelujen kehittämisessä ollaan Jyvällä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 9. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201603108706.
  • Alahuhta, M. & Niemelä, E. 2013. Kliininen potilaskoe varmensi osaamista Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen -koulutuksessa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 18. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201310096527.

Henkilön julkaisut Juulissa