Oulun ammattikorkeakoulu

Uusitalo, Jaana

Oulun ammattikorkeakoulu

jaana.uusitalo(at)oamk.fi

p. 050 325 4932

KTT Jaana Uusitalo toimii yliopettajana esimiestyön ja henkilöstöjohtamisen alueella.

Julkaisut ePookissa:

 • Kiviniemi, L. & Uusitalo, J. (toim.) 2020. Hyvinvoivaan työyhteisöön osaamisella ja toimivilla työtavoilla. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 120. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-208-8.
 • Uusitalo, J. & Kiviniemi, L. 2020. Työhyvinvointivalmentajakoulutuksella avaintoimijoita työhyvinvoinnin edistämiseen. Teoksessa L. Kiviniemi & J. Uusitalo (toim.) Hyvinvoivaan työyhteisöön osaamisella ja toimivilla työtavoilla. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 120. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe20201210100180.
 • Kiviniemi, L. & Uusitalo, J. 2020. Yhteenveto. Teoksessa L. Kiviniemi & J. Uusitalo (toim.) Hyvinvoivaan työyhteisöön osaamisella ja toimivilla työtavoilla. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 120. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe20201210100178.
 • Räisänen, N., Uusitalo, J., Kiviniemi, L. & Honkonen, H. 2020. Itseohjautuvuudella haetaan uudistumiskykyä ja joustavuutta yritystoimintaan. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 14. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202003259148.
 • Kiviniemi, L. & Uusitalo, J. 2018. Vahvuuksien kautta uudistumaan. Yritysten uudistuskyvykkyyttä edistämässä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 42. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2018061225729.
 • Haapakorva, H., Uusitalo, J. & Oja, S. 2017. Energiaa ryhmästä – Plusfactor-hyvinvointivalmennus auttoi lisäämään työelämän voimavaroja. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 35. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201709198654.
 • Korhonen, T., Sandelin, P., Kiviniemi, L. & Kuusipalo, J. 2015. Kohti todellista ja jatkuvaa master-opiskelijoiden, työelämän edustajien ja opettajien yhteistyötä. Teoksessa L. Kiviniemi, K. Koivisto & K. Koivunen (toim.) Yhteistyössä koulutusta, työelämää ja aluetta kehittämässä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 29. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2015111317167.
 • Korhonen, T., Sandelin, P., Kiviniemi, L. & Kuusipalo, J. 2015. Toimivan yhteistyömallin kehittäminen ammattikorkeakoulun master-tutkinnoissa. Uusia tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-oppimisympäristöjä kolmikantamallia kehittäen. Teoksessa L. Kiviniemi, K. Koivisto & K. Koivunen (toim.) Yhteistyössä koulutusta, työelämää ja aluetta kehittämässä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 29. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2015110516122.
 • Kuusipalo, J., Poussu, T. & Zaburchik, V. 2015. Valmentava esimies on tuloksentekijä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 21. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2015090111098.
 • Alatalo, N. & Kuusipalo, J. 2014. Kahden yksikön yhdistäminen ja onnistunut dialoginen muutosprosessi Kalevassa. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 8. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201312047534.
 • Kuusipalo, J. 2012. Johtamiskoulutuksella lisää luovuutta – irti suunnittelusta ja kohti epävarmuuden sietämistä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 15. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201211089646.

Henkilön julkaisut Juulissa