Oulun ammattikorkeakoulu

Saarnio, Reetta

Oulun ammattikorkeakoulu

reetta.saarnio(at)oamk.fi

p. 040 144 0341

Kuvassa Reetta Saarnio

TtT Reetta Saarnio toimii yliopettajana hoitoalojen osastolla. Hänen asiantuntijuusalueita ovat gerontologinen hoitotyö, etiikka sekä gerontologian alan tutkimus- ja kehittämistoiminta.

Julkaisut ePookissa:

  • Yrttiaho, T., Pinola, S., Päätalo, K. & Saarnio, R. 2021. Eettiset kuormitustekijät haastavat ICT-alan osaajien aivoterveyttä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 26. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202102255980.
  • Päätalo, K., Saarnio, R. & Pinola, S. 2020. Tunnista aivokuormitus työssä – edistä aivoterveyttä. Teoksessa L. Kiviniemi & J. Uusitalo (toim.) Hyvinvoivaan työyhteisöön osaamisella ja toimivilla työtavoilla. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 120. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe20201210100187.
  • Havas, P., Hautala, E. & Saarnio, R. 2020. Henkilöstön työhyvinvointi on tärkeä osa esimiestyötä organisaatioiden yhdistyessä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 91. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020110689616.
  • Anttonen, S., Niemelä, E., Saarnio, R. & Pölkki, T. 2020. Vanhempien kokemukset lähtökohtana kehitettäessä perhelähtöistä moniammatillista kuntoutusta. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 39. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020052639190.
  • Ervasti, M., Hackzell, T., Päätalo, K. & Saarnio, R. 2020. Potilasturvallisuus ja ISBAR-menetelmä puhelimessa käytävän viestinnän ytimessä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 30. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2020041416464.
  • Saarnio, R. & Tuomikoski, A. 2019. Gerontologisen hoitotyön osaamisella ja näyttöön perustuvan toiminnan kehittämisellä laatua ikäihmisten hoitoon. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 82. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019111838515.

Henkilön julkaisut Juulissa