Oulun ammattikorkeakoulu

Luonuansuu, Saija

Oulun yliopisto

saija.luonuansuu(at)oulu.fi

p. 050 317 4866

FM Saija Luonuansuu toimii tutkimusrahoitusasiantuntijana Oulun yliopiston Projektipalveluissa. Hänen asiantuntijuusalueet ovat hankeprosessi, eri rahoituslähteet sekä hallinnolliset menettelyt hanketoiminnassa.

Julkaisut ePookissa:

  • Ala-Hiiro, J., Junttila, J., Luonuansuu, S. & Oinonen, T. 2021. Kokemuksia korona-ajan etäopetuksesta. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 8. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe202102023516.
  • Luonuansuu, S. 2019. Oulun ammattikorkeakoulun hanketoiminta. Teoksessa M. Paldanius (toim.) Oulun alueen ja Pohjois-Suomen kehitystä tuetaan monipuolisella tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyöllä. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 89. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019112243806.
  • Nortunen, T., Jurvakainen, A. & Luonuansuu, S. 2019. Vauhtia kansainväliseen hanketoimintaan. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 67. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe2019101132426.
  • Luonuansuu, S. & Pitkänen, J. 2018. Horisontti 2020 -hankehakemus, mikä meni pieleen? ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 10. http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201803013637.
  • Ahvenlampi, S., Luonuansuu, S. & Tötterström, R. 2017.  Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta sekä taiteellinen toiminta. Teoksessa S. Ahvenlampi & M. Isola. 2017. ”Meillä on yhteistä kehittämistä” – Itsearviointiraportti 2017. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 33. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-148-7.
  • Remahl, T., Luonuansuu, S. & Honkamäkilä, H. 2010. Oulun kaupungin osarahoittamat EU-hankkeet 2007–2009. Oulun yliopisto ja Oulun seudun ammattikorkeakoulu. ePooki. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut 7. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-066-4.

Henkilön julkaisut Juulissa