Valinnaiset yrittäjyyskasvatuksen osaamismerkit

Valinnaiset osaamismerkit Yrittäjyyskasvatuksen integroiminen opetukseen ja Yrittäjyyskasvatuksen strategia vastaavat opintojaksoa 1P00DT93 Syventävä yrittäjyyskasvatusosaaminen (6 op).
Opintojakson 1P00DT93 Syventävä yrittäjyyskasvatusosaaminen (6 op) vastuuopettaja ja arvioija on Hannu Korkala (etunimi.sukunimi@oamk.fi).

Valinnaiset yrittäjyyskasvatuksen osaamismerkit

Hae osaamismerkkiä 3.

Yrittäjyyskasvatuksen integroiminen opetukseen

Yrittäjyyskasvatuksen integroiminen opetukseen
Hae osaamismerkkiä 4.

Yrittäjyyskasvatuksen strategia

Yrittäjyyskasvatuksen strategia

 


Yrittäjyyskasvatuksen osaaja -osaamistasomerkki

Osaamismerkkien myöntämisen jälkeen myönnetään osaamistasomerkki Yrittäjyyskasvatuksen osaaja. Yrittäjyyskasvatuksen osaaja on osoittanut osaamisensa osaamismerkein tai merkkejä vastaava osaaminen on osoitettu muulla tavalla.

Yrittäjyyskasvatuksen osaajalla on näkemystä yrittäjyyden merkityksestä yhteiskunnallemme, hän tuntee lähialueen kehittämisstrategiat ja osaa käsitteellistää yrittäjyyden ilmiön yrittäjyyskasvatuksen käyttöön. Yrittäjyyskasvatuksen osaaja tekee laaja-alaista työtä opiskelijoiden sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden vahvistamiseksi.​

Yrittäjyyskasvatuksen osaaja

 

 


Resurssin ylläpitäjä(t): Hannu Korkala

Sivu päivitetty 17.06.2022 09:45