Korkeakoulujen erityisluonne

Tässä merkissä pääset tutustumaan korkeakoulujen erityisluonteeseen. Merkki sisältää kaksi tehtävää, jotka herättelevät ajatuksiasi teemaan ja joilla osoitat osaamistasi.
HUOM! Tässä merkissä suosittelemme tekemään ensin tehtävät, sillä niissä ohjataan osaamisen hankkimisen materiaaleihin.

Osaamistavoitteet

 • Osaat kuvata korkeakouluyhteisön erityispiirteitä
 • Osaat verrata ja arvioida korkeakoulun toimintaa suhteessa muihin kouluasteisiin ja korkeakoulun ihanteeseen

Osoita osaamista

 • Tehtävä 1: Vastaa väittämiin
  Vastaa kahdeksaan väittämään korkeakouluyhteisöstä. Katso ”oikeat vastaukset” ja tutustu tarjoittuihin lähdemateriaaleihin.
 • Tehtävä 2: Korkeakoulun erityislaatu
  Pohdi lyhyesti millaista on korkeakouluyhteisön erityislaatu suhteessa muihin koulutusorganisaatioihin ja mihin se perustuu.
 • Käytä vähintään kahta alla olevaa lähdettä ja merkitse lähteet tekstiin (myös sivunumerot) ja lähdeluetteloon. Tarkempia ohjeita lähteiden merkitsemiseen löydät täältä.
 • Tallenna tehtävät verkkoon (esim. Google Docs) ja lisää linkki merkkihakemukseesi.

Hanki osaamista

HUOM! Alla oleviin materiaaleihin kannattaa tutustua vasta tehtävässä 1 esiintyvien väittämien oikeiden vastauksien yhteydessä!

 • Karjalainen, A. Suoritusyliopistosta oppimisyliopistoon (luvut Suorituskorkeakoulu, sivut 13-28 ja Tarvitaan ylintä oppimista, sivut 29-31)
  Artikkelit haastavat ajattelemaan ja keskustelemaan oppimisen tasosta ja merkityksestä korkeakouluissa. Lisäksi käsitellään oppimisen laatua, opetuksen suunnittelua ja kehittämistä sekä tiedeyhteisöä ja ylintä oppimista. 
 • Tiedeyhteisön ethos
  Ethos tarkoittaa kaikille yhteisiä tiedeyhteisön sääntöjä, mitä ne ovat?
 • KOPE-hanke Korkeakouluoppimisen laadun sinivalkoiset linjaukset
  Linjaus on ”valkoinen paperi*” , joka antaa ajatuksia miten korkeakouluissa saavutetaan parempaa oppimista ja laatua. *Sinivalkoiset linjaukset ovat saaneet nimensä ns. white paper -termin mukaisesti, joka tyypillisesti käsittelee tiettyä kantaa tai ratkaisua johonkin ongelmaan. Linjaukset nimettiin kuitenkin Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi sinivalkoisiksi. 
 • Korkeakoulupedagogiikan filosofia
  Videossa tarkastellaan korkeakoulumaailman kahtiajakautumista. Toinen puoli on korostanut tutkimuksen suurempaa tärkeyttä, toinen taas opetuksen. Tuo vastakkainasettelu on nykykäsityksen mukaan virheellinen ja tähän videossa otetaan kantaa.
 • Yliopiston ethos
  Opetuksen yliopistossa tulee olla oivaltamiseen ohjaavaa, ei tiedon vastaanottamista tietämisen auktoriteetilta. Opiskelijalla katsotaan olevan oikeus ja velvollisuus kriittisyyteen ja totuuden etsimiseen.
 • Pro Learn: Opiskelijasta välittäminen
  Opintojen ohjaus on opiskelijan kokonaisvaltaista tukemista. Ohjausta tarvitsevat kaikki opiskelijat opintomenestyksestä riippumatta. Opetuselokuvassa seurataan kolmen erilaisen opiskelijan opintopolkua kohti valmistumista kuvitteellisessa oppilaitoksessa.

Kiinnostavaa lisämateriaalia:

 • Suoritusyliopistosta oppimisyliopistoon (luku Oppiminen laadunarvioinnin keskiössä, sivut 48-51)
  Opetuksen laadunvarmistus tapahtuu oppimisen laadun osoittamisen kautta, jolloin yliopiston perustehtävä saadaan luonnollisella tavalla kehittävän keskustelun kohteeksi.

Oamkilainen:

Hae merkkiä tästä

Oulun yliopistolainen:

Hae merkkiä tästä

korkeakoulun erityisluonne


Resurssin ylläpitäjä(t):

Sivu päivitetty 09.05.2023 10:17