Osaamismerkit

Mitä osaamismerkit ovat? 

Open Badges eli digitaaliset osaamismerkit ovat sähköisiä todisteita osaamisesta. Ne pitävät sisällään osaamistavoitteita, arviointikriteerejä ja osaamisen osoittamisen tapoja. Osaamismerkkien avulla voidaan tunnistaa ja tunnustaa osaamista, taitoja ja saavutuksia, joita kartutamme opiskelujen yhteydessä, työpaikoilla, harrastuksissa, projekteissa ja monissa muissa yhteyksissä. Digitaalisten osaamismerkkien käyttö yleistyy kovaa vauhtia digitaitojen tunnustamisessa, kerrotaan Tieken artikkelissa. Esimerkiksi Oulun ammattikorkeakoulun henkilöstö voi osoittaa digiosaamistaan osaamismerkein. Osaamismerkit ovat hyvä erottaa osallistumismerkeistä, jotka kertovat vain osallistumisesta esimerkiksi johonkin tilaisuuteen. Kaikki merkit eivät siis välttämättä ole osaamismerkkejä, mutta termi on yleisesti käytössä. Lue lisää aiheesta Badge Finlandin sivuilta. 

Teknisestä näkökulmasta osaamismerkki on kuva, joka sisältää metadataa. Metadata kertoo esimerkiksi merkin myöntäjästä, myöntämisajankohdasta ja merkin osaamistavoitteista ja arviointikriteereistä. Merkkiin voidaan liittää myös hakemus, joka toimii osaamisen osoittamisen välineenä. Merkin sisältämä metadata noudattaa Open Badge -standardia, jonka pohjalta voidaan tarkistaa, onko merkki aito ja onko se voimassa.  

Osaamismerkkien avulla on mahdollista konkretisoida ja palastella osaamiskokonaisuuksia käytännönläheiseksi ja konkreettiseksi toiminnaksi. Lisäksi osaamismerkit soveltuvat oppimisprosessin ohjaamiseen. Yksittäisistä osaamismerkeistä voidaan myös koota kokonaisuuksia esimerkiksi osaamisalueiden ja osaamisen tason mukaan. Tällöin yksittäisten merkkien suorittaja voi saada lopuksi itselleen koontimerkin. Näin osaamismerkkijärjestelmä ohjaa oppijaa tavoitteellisesti kohti päämäärää. 

Osaamismerkki on dynaaminen ja merkin saaja voi itse rikastaa sen metadataa ja jakaa merkin muille nähtäväksi. Osaamismerkkiin voi lisätä sen vastaanoton jälkeen omia todisteita ja osaamiselle voi myös pyytää toisen henkilön vahvistuksen ja suosituksen. Osaamismerkin voi jakaa helposti muiden tarkasteltavaksi omasta osaamispassista (esim. Open Badge Passport) esimerkiksi linkkinä tai suorana jakona sosiaalisen mediaan kuten LinkedIniin. Open Badge Passportia voi käyttää myös laajemmin digitaalisena portfoliona. 

Oppiminen Online -sivusto on erinomainen esimerkki digiosaamisen kehittämisestä ja osoittamisesta. Osaamistavoitteet, osaamisen osoittamisen ja arvioinnin ohjeet löytyvät osaamismerkistä. Hakemuksen yhteyteen on linkitetty suositellut oppimisresurssit. Videossa https://youtu.be/GF9Lzkengv8 kerrotaan, mitä digitaaliset osaamismerkit ovat ja millaisia tietoja ne sisältävät. Kaikki aihetta käsittelevät miniluennot löydät soittolistalta https://youtube.com/playlist?list=PLc3cU2bgOu7aSbs6eUGZ_jhs6XRYhF0Cn 

Osaamismerkkipassin perustaminen 

Eri paikoista saatuja osaamismerkkejä voidaan kerätä yhteen digitaaliseen osaamismerkkipassiin, esimerkiksi ilmaiseen ja suomalaiseen Open Badge Passportiin. Tunnistautumisen välineenä toimii oma sähköpostiosoite. Osaamismerkkipassi on jokaisen henkilökohtainen ja jää käyttöön opintojen jälkeen. Tämän vuoksi on tärkeää käyttää passia perustaessa muuta kuin koulun sähköpostiosoitetta. Osaamismerkkipassiin voi rekisteröityä valmiiksi etukäteen tai ensimmäisen osaamismerkin vastaanoton yhteydessä. Suosittelemme lataamaan Open Badge Passport -sovelluksen omasta sovelluskaupasta. 

 1. Perehdy osaamismerkkipassin rekisteröitymisohjeisiin https://youtu.be/8OfuXUHZru4
 2. Luo itsellesi osaamismerkkipassi Open Badge Passport osoitteessa https://openbadgepassport.com/1etusivu/
 3. Lataa itsellesi omasta sovelluskaupasta Open Badge Passport -sovellus

Osaamismerkkien hakeminen 

Voit hakea osaamismerkkejä, joille on sovittu merkin myöntäjä. Linkit haettavissa oleviin osaamismerkkeihin ilmoitetaan opintojakson yhteydessä. Osaamistavoitteet, osaamisen osoittamisen ohjeet ja arviointikriteerit löydät osaamismerkkihakemuksesta. Osaamisen osoittamisen aineiston linkität ohjeiden mukaan osaamismerkkihakemukseen. Lisäksi hakemuksessa täytyy valita henkilö/projekti, joka käsittelee merkkihakemuksesi. 

Hae osaamismerkkejä seuraavasti: 

 1. Perehdy osaamistavoitteisiin ja osaamisen osoittamisen ohjeisiin, jotka löydät osaamismerkistä.
 2. Dokumentoi osaamisesi esimerkiksi kirjoittamalla tai videoimalla.
 3. Täytä osaamismerkkihakemus:
 • Hae merkkejä samalla sähköpostiosoitteella, jolla olet luonut Open Badge Passport-tunnukset.
 • Käytä hakemuksessasi omaa etu- ja sukunimeäsi. Älä käytä nimimerkkejä.
 • Valitse osaamismerkkihakemuksen käsittelijä. Osaksi tätä materiaalisivua linkitetyt osaamismerkkihakemukset käsittelee tuutorisi tai koulutusta järjestävän projektin edustaja. Käsittelijät ovat valittavissa osaamismerkkihakemuksen alasvetovalikosta.
 • Liitä osaamisen osoittamisen dokumentaatio osaamismerkkihakemukseen ohjeiden mukaan.
 1. Kirjaa itsellesi ylös, mitä merkkejä olet hakenut. Ilmoitus merkkihakemuksen käsittelystä ja merkin myöntämisestä lähetetään sinulle sähköpostiisi. Merkkihakemus voi olla hylätty tai täydennettävä. Myönnetty merkki ilmestyy vastaanotettavaksi Open Badge Passporttiisi.

Oletko kiinnostunut osaamismerrkityöstä?

Digitaaliset osaamismerkit – opas osaamismerkkityön perusteisiin – Oamk Journal

Oletko kiinnostunut luomaan osaamismerkkejä oman organisaation käyttöön? Katso aihetta käsittelevä webinaaritallenne. 

 

 


Resurssin ylläpitäjä(t): Tiiu Tenno & Lotta Pakanen

Sivu päivitetty 10.05.2023 16:15