Tekstittäminen ja tekstivastineen tekeminen

Tekstitys ja tekstivastine

Tekstivastine kertoo podcastin tai videon sisällön tekstimuodossa. Tekstivastineeseen merkitään puhujien nimet ja ideana on, että tekstivastinetta lukemalla saa selkeän käsityksen podcastin tai videon sisällöstä. Yleensä tekstivastine tehdään podcastille. Tekstivastineeseen ei tarvitse kirjoittaa kaikkea sanasta sanaan, vaan sisältöä voi selkeyttää ja tarvittaessa tiivistää. Tekstivastineen voi tehdä manuaalisesti tekstinkäsittelyohjelmalla kuten Microsoft Word, Google Docs tai LibreOffice. Myös joitakin automaatioratkaisuja on kehitetty ja niistä kerrotaan alempana ’Ohjelmia ja vinkkejä’ -kohdassa. Seuraavassa esimerkki podcastista ja sen tekstivastineesta:

Podcastin tekstivastine:

https://www.oamk.fi/emateriaalit/video-aani/podcastien-tekstivastineita/hybridiopetuksen-haasteet-ja-mahdollisuudet/

Tekstityksiä käytetään yleensä videoiden kanssa. Tekstitykset tulevat näkyville videokuvan päälle ja ne kertovat puhutun (ja osittain näytetyn) sisällön tekstimuodossa. Tekstittämisessä tekstit ajoitetaan tulemaan oikeaan aikaan näkyville. Tekstitykset voivat olla pysyvästi päällä (burn in) tai kytkettävissä päälle valinnan mukaan (soft subtitles). Yleensä kannattaa käyttää tekstityksiä, jotka saa halutessaan päälle tai pois päältä. Tekstitys tehdään tekstitysohjelmalla erilliseksi tiedostoksi usein tiedostomuotoon srt tai vtt (WebVTT). Esimerkiksi YouTube tukee molempia tekstitystiedostomuotoja. Tekstitystiedosto ladataan videopalveluun Subtitles-osiossa. Yhdelle videolle voi tehdä tekstityksiä useille eri kielille. Seuraavassa ’Tulevaisuuden taidot’ -video, joka on tekstitetty suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. YouTubessa tekstitykset voi kytkeä päälle/pois CC-painikkeella ja hammasrataspainikkeen kautta säädetään tektityskieli ja tekstityksen fontti sekä väri.

Videoihin voi tehdä tekstityksiä useilla eri työkaluilla. Tekstitysten automaattinen luonti on kehittynyt pitkälle englannin kielellä. YouTube tekee automaattisesti tekstitykset englanninkieliseen sisältöön. Suomenkielistä automaattitekstitystä ei vielä löydy YouTuben ominaisuuksista. Microsoft OneDrivessä (Stream) on automaattinen tekstitystoiminto suomen kielelle. Tekstitystiedoston (.vtt) voi ladata koneelle korjaamista varten. Tekstityksien muokkaaminen vie kauan aikaa, jos video on pitkä tai siinä on paljon vapaata puhekieltä. Tekstityksissä sanottua asiaa täytyy usein tiivistää ja selkeyttää. Teksti täytyy ehtiä lukea.

Ohjelmia ja vinkkejä
 • Tekstinkäsittelyä voit tehdä esimerkiksi ohjelmilla Microsoft Word, Google Docs ja LibreOffice.
 • YouTubessa on manuaalinen tekstitystoiminto (rivinvaihto: Shift+Enter) https://support.google.com/youtube/topic/9257536?hl=fi&ref_topic=9257610
 • Subtitle Edit (rivinvaihto: Enter) https://www.videohelp.com/software/Subtitle-Edit – Ohjelma tekstittämiseen ja tekstitysten muokkaamiseen. Tukee srt- ja vtt -tiedostoja.
 • Jos videollasi on käsikirjoitus, johon puhuttu asia on kirjoitettu ylös, hyödynnä käsikirjoitusta tekstityksissä. Subtitle Edit -ohjelmalla voi avata txt-tekstitiedoston. Ennen Subtitle Edit:issä avaamista, tekstitiedostoon kannattaa tehdä rivinvaihtoja, jotta yksittäiset rivit eivät ole liian pitkiä. Kukin rivi tulkitaan omaksi tekstitysosakseen. Osat voi ajoittaa sopiviin aikakohtiin Subtitle Edit:issä.
 • Aegisub (rivinvaihto: \n) https://www.videohelp.com/software/Aegisub – Ohjelma tekstittämiseen ja tekstitysten muokkaamiseen. Tukee srt-tiedostoja.
 • Pysyvät tekstitykset (burn in) voi lisätä videoon HandBrake-ohjelmalla, johon tuodaan sisälle video sekä valmis tekstitystiedosto (Subtitles-välilehti).
 • Mediantoistosovellus VLC Media Player https://www.videolan.org/vlc/ osaa näyttää tekstityksiä. Tekstitykset tulevat VLC:ssä automaattisesti näkyville, jos tekstitystiedoston ja videotiedoston nimet ovat samat. Tekstitystiedoston voi myös raahata videokuvan päälle.
 • Videoeditointiohjelmilla Davinci Resolve ja Adobe Premiere Pro pystyy tekemään ja muokkaamaan tekstityksiä. Davinci Resolvessa täytyy muistaa säätää timelinen timecode alkamaan nollasta (00:00:00:00), vakioasetus on minuutin kohdalta (00:01:00:00), jolloin tekstitykset tulevat minuutin jäljessä kun ohjelmasta vie ulos srt-tiedoston.
Automaattiset tekstitykset
 • YouTube luo englanninkielisille videoille tekstitykset automaattisesti. Tekstitystiedoston voi ladata omalle tietokoneelle muokkaamista varten tai muokkaamisen voi tehdä YouTuben tekstitystoiminnolla. Suomenkielistä automaattitekstitystä ei vielä ole saatavilla. Kun videolle on lisätty tekstitykset YouTubeen jollakin kielellä, YouTube kääntää tekstitykset automaattisesti muille kielille.
 • Oppilaitosten ja yritysten Microsoft OneDrivessä (Stream/SharePoint) saattaa olla lisenssistä riippuen videon automaattinen tekstitystoiminto suomen kielelle (OneDrive for Business). Lataa video OneDriveen ja klikkaa videota. Videon asetuksissa valitse ”Transkriptio ja tekstitykset” ja valitse kieleksi suomi. Kun tekstitykset ovat valmiit, voit ladata ne kolmen pisteen valikon kautta vtt-tiedostona. Tekstityksiä ei vielä voi muokata OneDrivessä. https://support.microsoft.com/fi-fi/office/videotallenteiden-ja-kuvatekstien-tarkasteleminen-muokkaaminen-ja-hallinta-3cb9acb6-05b2-4f59-a50d-7df61123aa20
 • Microsoft Clipchamp -ohjelmassa on automaattinen tekstitystoiminto muun muassa suomen kielelle. Ohjelman oikeassa sivupalkissa on Tekstitykset-painike, jonka kautta automaattitekstityksen voi laittaa päälle. Automaattisesti luodun tekstityksen tekstisisältöä voi muokata. Tekstityksen ajoitusta tai rivitystä ei voi korjata ohjelman sisällä, mutta tekstitystiedoston (srt) voi ladata ohjelmasta ja sitä voi muokata esimerkiksi Subtitle Edit -ohjelmalla tai YouTuben tekstitystoiminnolla.
 • Automaattitekstityksen voi tehdä Subtitle Editissä Whisper-nimistä AI-pohjaista offline-tyyppistä puheentulkintaa käyttäen. Avaa aluksi video ohjelmaan: Video > Open video file. Valitse sitten Video > Audio to text (Whisper). Hyväksy lataukset, joita ohjelma ehdottaa. Valitse kieli ja tulkinnan malli (choose language, choose model). Mallit ladataan kolmen pisteen valikon kautta. Kokeile mallia small tai medium. Isompi malli antaa yleensä tarkemmat tulokset. Generate-painikkeella tekstitysten luonti käynnistyy. Automaattitekstityksen luomiseen menevä aika riippuu tietokoneen prosessorin suorituskyvystä ja videon pituudesta. Kun automaattitekstitys on luotu, tallenna tekstitys File > Save. Voit korjata ja muokata tekstitykset Subtitle Editissä.
 • Microsoft Wordin Online-versiossa on Transcribe (Litteroi) -toiminto, jolla saa videosta tai äänitiedostosta raakatekstin, jonka voi ajoittaa ja muokata Subtitle Edit:illä. Lisäohjeita Transcribe-toimintoon: https://ict.oulu.fi/17571/ – Ohjeen on tehnyt Anna-Liisa Mattila.
 • Pohjatekstityksen ja tekstivastineen suomenkielisiin videoihin voi tehdä automaattisesti YuJa:n Closed Captions -toiminnolla. https://oulu.yuja.com/ – Oamkin ja Oulun yliopiston henkilöstölle ja opiskelijoille. YuJan luomaa tekstitystiedostoa (srt) voi korjata esimerkiksi Subtitle Edit:illä. Tekstivastinetta voi korjata tekstinkäsittelyohjelmalla.
 • Microsoft Teamsissa on automaattinen tekstitystoiminto. Lisää -> Käytä live-tekstityksiä (säädä kieli ruudun alareunan kolmen pisteen valikosta). Lisää -> Aloita transkriptio (litterointi) – aloittaa litteroinnin ja tekstityksen tallentamisen. Teamsin tallenteet ja tekstit löytyvät ‘Keskustelu’ -osiosta. Lataa litteraatti .vtt-tiedostona. Ladattu tiedosto menee ‘Ladatut tiedostot’ -kansioon. Vtt-tiedoston kaikkien tekstien yhteisajoituksen voi korjata Subtitle Editissä: Synchronization -> Point sync.
Ohjesivun lisenssi

Ohjeen tekijä: Tommi Karjalainen (Ammatillinen opettajakorkeakoulu, OAMK).

Creative Commons -lisenssi
Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.


Resurssin ylläpitäjä(t): Tommi Karjalainen

Sivu päivitetty 21.02.2023 08:18