Ohjausosaaminen

Ammatillisen opettajan työhön kuuluu olennaisena osana ohjaajan rooli. Opettaja ohjaa opiskelijaa kokonaisvaltaisesti oppimisessa ja persoonallisessa kasvussa.  Hän tukee opiskelijan ammatillista kehittymistä ja urasuunnittelua. Ohjaus on ohjaajan ja oppijan välistä vuorovaikutusta, jolla tuetaan oppijan kasvua itsenäiseksi ja autonomiseksi toimijaksi, se ei ole valmiiden ratkaisujen ja neuvojen antamista.   

Ohjauksen osaamismerkit

Ohjauspedagogisen osaamisen merkkihakemuksiin arvioijaksi merkitään oma tuutori. Ohjauksen osaamismerkkejä on yhteensä kaksi: 

 

1. Ohjauksen periaatteet -osaamismerkki
Tutustu osaamismerkkiin.

Opiskelumateriaali osaamisen kehittämiseen

Video Ohjauksen periaatteet (9:19)

Kirjallisuus

Hyvän ohjauksen kriteerit (2014) Opetushallitus. Luettu 13.5.2022.

Hyvän ohjauksen kriteerit (2023)
Opetushallitus. Luettu 6.4.2023.

Kukkonen, H.  & Jussila, A. 2021. Opettaja ohjaajana. Tamk.

Koskela, S., Hänninen, P., Leppänen, A., Mäkinen, S. & Sesay, A. (2020). Uraohjausosaaminen ammatillisen opettajan tietona ja taitona. Teoksessa P. Risku, S. Laitinen-Väänänen, A-L. Ojala & H. Torvinen (toim.) Tulevaisuuden opettajuus. S. 50–59. Luettu 13.5.2022.

Osaamismerkin hakeminen

Hae merkkiä.

 

2. Ohjauksen käytänteet -osaamismerkki
Tutustu osaamismerkkiin.

Opiskelumateriaali osaamisen kehittämiseen

Video Ohjauksen käytänteet ja ohjausmuodot ammatillisessa koulutuksessa / korkeakoulutuksessa (7:09)

Podcast Ohjaus ammatillisen opettajan työssä. (14:28)

Osaamismerkin hakeminen

Hae merkkiä.

 

Oppimisresurssit koostetusti

Kirjallisuus:

Videot:

Podcastit:

Opinto-ohjaaja verkkolehti


Resurssin ylläpitäjä(t): Tiina Laajala & Pirjo-Liisa Lehtelä

Sivu päivitetty 06.04.2023 14:14