Kirja :: Osaamisen opettaja

Millainen on opettaja, joka ei opeta asioita eikä oppiaineita vaan ohjaa opiskelijaa osaamisen kehittämiseen ja osaamisen osoittamiseen? Miten osaamisen opettajan työ eroaa asioiden opettajan työstä? Voiko osaamista opettaa?

OSAAMISEN OPETTAJA: Tarinoita osaamisen opettajilta osaamisen opettajille on tehty Oulun ammatillisen opettajakorkeakoulun henkilöstön yhteistyönä. Teoksen tavoitteena on auttaa opettajia, opetuksen kehittäjiä ja koulutuksen järjestäjiä ymmärtämään itse osaamisperusteisen opetuksen ilmiö ja rakentamaan osaamisperusteisia oppimisen ympäristöjä johdonmukaisella tavalla. Kirjaa on kirjoitettu ja täydennetty 2016-2018. Kirjasta on julkaistu useampi versio pdf:nä. Uusin versio löytyy verkkojulkaisuna.

Kirjan keskeisiä teemoja

1. Osaamisperusteisuus
2. Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen
3. Osaamisen rekonstruktio
4. Osaamisen näkyväksi tekeminen
5. Osallistava pedagogiikka osaamisperusteisessa koulutuksessa

Osaamisen opettaja -kirja (pdf)
Osaamisen opettaja -verkkojulkaisu (2. täydennetty julkaisu)


Resurssin ylläpitäjä(t):

Sivu päivitetty 22.03.2022 14:44